Oproep voor steun van woonwagenbewoners bij rechtszaak tegen gemeente Den Haag

Gepubliceerd op 31 mei 2023 door redactie Het Wiel

De Stichting Sinti, Roma en Reizigers in Den Haag is een rechtszaak begonnen tegen de gemeente Den Haag. De stichting wil dat de rechter zich uitspreekt over het discriminerende beleid van de gemeente Den Haag tegenover woonwagenbewoners, en dat de gemeente haar beleid aanpast zodat woonwagenbewoners in Den Haag weer een reëel uitzicht hebben op een woonwagenstandplaats en hun gezamenlijke cultuur kunnen uitoefenen. Een unieke zaak, waarvan de uitkomst ook voor woonwagenbewoners elders in het land gevolgen kan hebben.

PILP

De stichting wordt in de rechtszaak bijgestaan door onder meer advocaten van PILP (Public Interest Litigation Project) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Steunbetuiging

Om de rechtszaak kracht bij te zetten, vraagt PILP of zo veel mogelijk woonwagenbewoners (waaronder Sinti en Roma) in/uit Den Haag een steunbetuiging willen ondertekenen. In het verweer stelt de gemeente Den Haag namelijk dat de Stichting Sinti, Roma en Reizigers niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Volgens de gemeente mag de stichting deze procedure niet voeren, omdat zij niet aan bepaalde wettelijke vereisten voldoet.
Volgens advocaat Merel Hendrickx van PILP kan het daarom helpen als de stichting aan de rechtbank kan laten zien dat de procedure wordt gesteund door zo veel mogelijk woonwagenbewoners.

Wat te doen met de steunbetuiging

U kunt de steunbetuiging uitprinten en invullen. Wat tussen haakjes staat en niet voor u van toepassing is kunt u doorstrepen. PILP ontvangt de steunbetuigingen graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 juni aanstaande. Wilt u de steunbetuiging nog na 14 juni 2023 sturen, dan kan dit nog wel. Het is dan alleen niet zeker of deze kan worden meegenomen in de procedure.

De steunbetuiging kan worden opgestuurd naar: 
PILP
Postbus 2704
1000 CS Amsterdam

Of u kunt de steunbetuiging, nadat u deze hebt ingevuld en ondertekend, inscannen en dan mailen naar: contact@pilpnjcm.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over de rechtszaak zie:
http://www.stichting-sinti-roma-en-reizigers.com/uitleg_procedure.html

Meer informatie over PILP: https://www.pilpnjcm.nl

In Het Wiel 6 van 2022 verscheen een uitgebreid artikel over de aanleiding voor de rechtszaak in Den Haag, met een interview met Ciska Semler, voorzitter van de Stichting Sinti, Roma en Reizigers in Den Haag, en advocaat Merel Hendrickx van PILP.  

Het college van B en W van Den Haag is in 2020 al op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens wegens discriminatie door woonwagenbewoners geen reëel zicht te bieden om te leven volgens hun cultuur, in de woonwagen. 

 

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.