Aanvragen tegemoetkoming NS WOII kunnen worden ingediend

Gepubliceerd op 5 augustus 2019 door redactie Het Wiel

Belanghebbenden of  nabestaanden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de NS zijn weggevoerd, kunnen vanaf vandaag een individuele tegemoetkoming aanvragen bij de NS voor het aangedane leed. De aanvragen kunnen nog tot 5 augustus 2020 worden ingediend.

Overlevenden kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van 15.000 euro; weduwen en weduwnaars op een bedrag van 7.500 en kinderen gezamenlijk op een bedrag van 7.500 of 5.000 euro. 

Lees ook: NS komt Holocaust-slachtoffers tegemoet

Andere groepen slachtoffers
De regeling die de NS heeft ingesteld geldt alleen voor slachtoffers van Joodse, Sinti of Roma komaf. Voor andere groepen die zijn vervoerd, zoals mensen in het verzet, communisten, jehova’s getuigen, komt er mogelijk een collectieve regeling, zo heeft de NS inmiddels laten weten. 

Een aanvraag indienen
Een onafhankelijke commissie, die NS ook heeft geadviseerd over de regeling, behandelt de aanvragen en voert de regeling uit. Een aanvraag kunt u digitaal indienen bij de Commissie Tegemoetkoming NS.
Op deze speciaal door de NS in het leven geroepen website, staat meer informatie over de regeling. Daar kunt u bijvoorbeeld lezen wie een beroep kan doen op de regeling. Het kan ook zijn dat mensen aanspraak kunnen maken op meerdere tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld omdat iemand zowel een partner als een ouder is verloren in de doorgangs-, vernietigings- en/of werkkampen. Of bijvoorbeeld beide ouders. Leest u daarom de regeling goed door. 

Hulp bij aanvragen
Heeft u moeite met het doen van een digitale aanvraag of heeft u vragen? Er is kosteloos ondersteuning beschikbaar voor mensen die geen hulp hebben vanuit familie- of vriendenkring. U kunt dan contact opnemen met Joods Maatschappelijk Werk (tel. 088 – 165 22 00) of Stichting Pelita (tel. 088 – 330 51 11).

Kritiek
Vanuit de Sinti en Roma gemeenschap is er ook kritiek op de regeling: De NS is veel te laat omdat de meeste belanghebbenden al zijn overleden. Een individuele tegemoetkoming per kind zou beter zijn, want ben je enigst kind dan ontvang je bijvoorbeeld 5.000,-, maar ben je met z’n zessen dan moet je datzelfde bedrag delen. Ook klinkt teleurstelling over het feit dat broers en zussen niet zijn meegenomen in de regeling. 

 

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.