ALBERT GEMMEKER, COMMANDANT VAN KAMP WESTERBORK

Gepubliceerd op 3 mei 2019 door redactie Het Wiel

De NPO zendt morgen een documentaire uit over SS-commandant Albert Gemmeker die verantwoordelijk was voor het op transport stellen van zo’n tachtigduizend Joden, Roma en Sinti vanuit Westerbork. Toch is hij na de oorlog nauwelijks gestraft voor zijn daden. Hoe kan dit?

In Albert Gemmeker, commandant van kamp Westerbork een portret van SS-commandant Gemmeker, die van 1942 tot 1945 verantwoordelijk was voor de gang van zaken in kamp Westerbork. Vanuit dit Drentse doorgangskamp voor Nederlandse Joden, Roma en Sinti werden onder Gemmekers verantwoordelijkheid zo’n tachtigduizend mensen op transport gezet naar de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi’s. NPO 2 21:00 – 22:00

Lezen over Gemmeker

‘Ik vind het onrechtvaardig dat nooit juridisch is komen vast te staan dat hij medeplichtig was aan genocide.’ Dat zegt journalist Ad van Liempt over Albert Gemmeker in een uitgebreid en zeer interessant artikel in de Volkskrant over de kampcommandant.

Ad van Liempt verdiepte zich jarenlang in de Obersturmbahnführer die door sommige gevangenen ook wel ‘een gentleman-commandant’ werd genoemd. Deze week verschijnt zijn biografie over Albert Konrad Gemmeker, het fascinerende maar vooral ontluisterende levensverhaal van een gewetenloze man die in de dertig maanden dat hij leiding gaf aan kamp Westerbork 75 treinen naar de vernietigingskampen stuurde, maar daarvoor nooit door een rechter ter verantwoording werd geroepen.
Overigens zijn naast Joden ook Sinti en Roma – zij het in veel kleinere getale- onder leiding van Gemmeker vanuit kamp Westerbork afgevoerd naar de vernietigingskampen, maar deze groepen worden helaas niet als slachtoffer van Gemmeker in het artikel genoemd.

Ad van Liempt: Gemmeker commandant van Westerbork.
Uitgeverij Balans; € 34,99

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.