Woonwagenbeleid Gouda niet discriminerend

Gepubliceerd op 2 mei 2017 door redactie Het Wiel

De Woonwagenbewonersvereniging Gouda heeft het College voor de Rechten van de Mens ook om een oordeel gevraagd over het woonwagenbeleid van de gemeente Gouda. De gemeente telt 70 woonwagenstandplaatsen en wil dit aantal niet verder uitbreiden. Dat staat in de Woonvisie gemeente Gouda 2015-2020. De vereniging vindt dit discriminerend omdat er volgens haar niet genoeg standplaatsen zijn.

Ook heeft de vereniging kritiek op het toewijzingsbeleid van standplaatsen. In sommige situaties worden standplaatsen verloot door het college van B en W, die tevens de verhuurder is van de woonwagenstandplaatsen. De vereniging vindt dit discriminerend omdat de wachttijd van de woonwagenbewoners op de lijst dan niet meetelt.

Beoordeling

Woonwagenbewoners vallen als bevolkingsgroep met een eigen cultuur onder de bescherming van de grond ras. Uitgangspunt voor de beoordeling is, of sprake is van een zo gelijkwaardig mogelijk aanbod van woonwagenstandplaatsen en sociale huurwoningen. Op een ‘belangstellendenlijst’ voor woonwagenstandplaatsen in de gemeente Gouda staan zeven personen. Een aantal van hen staat al lange tijd op deze lijst maar voor een sociale huurwoning geldt ook een wachttijd van ruim een jaar.
Het college van B en W verwacht bovendien dat het aantal op de belangstellendenlijst zal afnemen, nu vijf koopstandplaatsen worden aangeboden. Eén woonwagenlocatie verdwijnt op termijn, maar B en W treffen maatregelen om het aantal standplaatsen gelijk te houden.

Bij verhuur van standplaatsen wordt een loting toegepast, de duur van de registratie telt dan niet mee. Dit kan nadelig zijn voor mensen op de wachtlijst, maar omdat iedereen op de lijst woonwagenbewoner is, is er alleen benadeling tussen woonwagenbewoners onderling. Er is dus geen nadeel in vergelijking met personen met een andere afkomst.

Oordeel

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda  woonwagenbewoners niet discrimineert. Het volledige oordeel treft u hier.

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.