Woonwagencultuur erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed

Gepubliceerd op 19 augustus 2014 door redactie Het Wiel

Vrijdag 15 augustus is de Nederlandse woonwagencultuur op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. De plechtigheid ging gepaard met de overhandiging van een schildje met het logo van de Nationale Inventaris door Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), aan de voorzitter van de Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland, Piet van Assendorp.

De Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland wil de tradities van de woonwagenbewoners levend houden in Nederland. Het bestuur van de vereniging heeft daarom het initiatief genomen de woonwagencultuur voor te dragen als immaterieel erfgoed op de Nationale Inventaris. In het ‘erfgoed-zorgplan’ hebben ze acties opgenomen om de cultuur te behouden en de tradities door te geven aan volgende generaties.

Toen in de loop van de 19e eeuw het wegennet in Nederland verbeterde ontstond ook de groep ‘reizigers’: al rondtrekkend met hun wagen boden zij hun koopwaar of hun diensten aan.  Overheden streefden er echter naar om dit rondtrekken te verbieden en in 1968 werden woonwagenbewoners verplicht ondergebracht op grote, regionale centra. Dit trekverbod heeft de woonwagenbewoner in het diepst van zijn hart geraakt. Hierdoor konden zij steeds minder hun oorspronkelijke beroepen uitoefenen. De overheid erkende al gauw dat de oprichting van de grote centra niet bijdroegen aan een betere positie van woonwagenbewoners, en de grote centra werden weer opgesplitst in kleine woonwagenlocaties.

De woonwagencultuur wordt sterk bepaald door het wonen in familieverband, niets is zo belangrijk als het bij elkaar kunnen wonen en dagelijks contact met elkaar hebben. De meest specifieke uiting van deze cultuur is de wooncultuur. Het gevoel van het wonen in een wagen is gebleven, ook al is de wagen nauwelijks meer mobiel. Nu door het gemeentelijk beleid nieuwe generaties gedwongen worden om in een ‘stenen huis’ te gaan wonen, is de Vereniging Behoud Woonwagencultuur bang dat daarmee ook de cultuur van de woonwagenbewoners verloren zal gaan. Daarom zet de Vereniging zich in om de tradities in stand te houden en door te geven aan volgende generaties.

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed is een lijst van tradities in Nederland. Het doel ervan is om immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaar te maken. Mensen kunnen zelf hun traditie voordragen voor opname op deze lijst.

Meer informatie:http://www.immaterieelerfgoed.nl

Reacties

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.