Documentaire ‘Wonen is bijzonder’

Gepubliceerd op 23 november 2021 door redactie Het Wiel

Update 26 November

In het Louis Hardloper Complex in Utrecht was donderdag 25 november de première van de documentaire ‘Wonen is bijzonder’. De documentaire is bedoeld om de kennis en bewustwording rondom de woonwagencultuur te vergroten.

Midden 2018 is het rijksbeleid voor woonwagenbewoning gewijzigd. Gemeenten mogen geen woonwagenstandplaatsen meer opheffen, maar moeten juist meer standplaatsen aanleggen als daar behoefte aan is.
Aanleiding voor de omslag van het rijksbeleid zijn onder meer uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een rapport van de Nationale ombudsman en uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. Die wijzen erop dat de woonwagencultuur gerespecteerd en gefaciliteerd moet worden.
Naast woonwagenbewoners vallen ook kermisreizigers, Sinti, Roma en circusartiesten onder het nieuwe beleid.

Wonen is bijzonder

Om gemeenten bij de uitvoering van het rijksbeleid te ondersteunen, heeft Platform31 met subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken een tweejarig programma ontwikkeld. De documentaire Wonen is bijzonder vormt de afsluiting van dat programma.
De film is bedoeld om de kennis en bewustwording rondom de woonwagencultuur te vergroten. Onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit jaar uitgewezen dat er nog nauwelijks extra woonwagenstandplaatsen zijn bijgekomen. De film wil tevens inzichtelijk maken wat er lastig is aan het uitbreiden van standplaatsen, en wat de kansen en oplossingsrichtingen zijn.

De film is te bekijken op Youtube

Nagesprek

Na afloop van de vertoning was er een gesprek met een driekoppig panel bestaande uit Fatoş Çergel, regisseur van de documentaire, Piet van Assendorp, voorzitter van de Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland, en Jeroen Kemna, zelfstandig adviseur woonwagenzaken.

‘Wonen is bijzonder’ is een coproductie van Fatusch Productions en E-Ville in opdracht van Platform31 en is in aanloop naar de première ondersteund door Stichting Movies that Matter.

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.