Honderden extra standplaatsen nodig in Limburg

Gepubliceerd op 16 juli 2020 door redactie Het Wiel

In de provincie Limburg zijn de komende tien jaar enkele honderden extra standplaatsen nodig. Dat blijkt uit het behoefte-onderzoek dat de provincie in samenwerking met de gemeenten heeft gehouden. Een goed initiatief dat wellicht opvolging verdient in ook andere provincies.

Op 12 juli 2018 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan alle gemeenten in Nederland het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid aangeboden. Daarin staat dat gemeenten hun beleid moeten baseren op de behoefte aan standplaatsen. Alle gemeenten is daarom gevraagd die behoefte in kaart te brengen, door middel van een onderzoek. De provincie zou daarbij een coördinerende rol kunnen spelen, schreef de minister.

Enquêtes

De provincie Limburg heeft als eerste provincie – voor zover bekend – die rol ook opgepakt. Samen met de gemeenten in Limburg is een onderzoek gehouden, waarbij de vraag naar standplaatsen provincie-wijd in kaart is gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Companen. Die heeft schriftelijke enquêtes toegestuurd aan alle hoofdbewoners van de standplaatsen; naar de inwonende kinderen van 16 jaar en ouder; en naar 532 adressen die vallen onder de noemer ‘belangstellenden’ (voornamelijk mensen die nu niet meer in de wagen wonen maar dat wel graag zouden willen).

Binnen twee jaar

Uit de zo verkregen gegevens blijkt dat over heel Limburg 415 mensen binnen nu en tien jaar graag een standplaats zouden willen hebben. Daaronder zijn ook 26 hoofdbewoners die graag naar een andere standplaats zouden willen verhuizen.  

Van degenen die nu geen standplaats hebben (de inwonenden en belangstellenden), zeggen maar liefst 270 ondervraagden binnen nu en 2 jaar een standplaats te willen. Voor 39 personen is dat binnen 2 en 5 jaar, en voor 43 ondervraagden tussen 5 en 10 jaar. 

Je kunt het hele onderzoek hier lezen.

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.