Overzicht aantallen standplaatsen per gemeente

Gepubliceerd op 4 februari 2019 door redactie Het Wiel

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft op verzoek van Het Wiel alsnog het overzicht verstrekt met het aantal woonwagenstandplaatsen per gemeente. Eerder wilde het ministerie die gegevens niet bekend maken, naar eigen zeggen op verzoek van de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten). Die zou vrezen dat gemeenten die geen woonwagenstandplaatsen hebben hierop worden aangekeken. 

Op 10 oktober afgelopen jaar publiceerde het ministerie het rapport Woonwagenstandplaatsen in Nederland. Het rapport bevat een overzicht van het aantal standplaatsen in ons land. Per peildatum 1 januari 2018 gaat het om totaal 7.723 standplaatsen, verdeeld over 262 gemeenten. 48 Gemeenten hebben aangegeven geen woonwagenstandplaatsen te hebben. Maar liefst zeventig gemeenten hebben niet aan het onderzoek meegewerkt. Het werkelijke aantal standplaatsen in ons land, kan worden aangenomen, moet dus hoger zijn dan de nu bekende ruim 7.700.

Geen standplaatsen
Over de reden waarom 48 gemeenten nul woonwagenstandplaatsen hebben, doet het rapport geen uitspraken. De inventarisatie is puur gericht geweest op de aantallen, niet op het hoe en waarom ervan. Het kan zijn dat een gemeente geen woonwagenstandplaatsen heeft willen aanleggen, maar het kan ook zijn dat de betreffende gemeente nooit is benaderd voor een standplaats.

Corporaties en particuliere bureaus 
Volgens bureau Companen, die het onderzoek heeft uitgevoerd, kan het werkelijke aantal standplaatsen in 25 gemeenten die wel hebben meegewerkt overigens ook groter zijn dan het opgegeven aantal. Het gaat dan om gemeenten waar de aantallen zijn doorgegeven door woningcorporaties en/of andere beheerders (particuliere bureaus). De gemeente kan zelf echter ook standplaatsen in eigendom hebben of de bewoners, schrijft het onderzoeksbureau. Deze standplaatsen zijn dan niet meegenomen in het totaal.

Aanvullende informatie
Al met al blijft het dus gissen hoeveel woonwagenstandplaatsen ons land nu werkelijk telt. Op het standplaatsenoverzicht is onder meer te zien van welke zeventig gemeenten de gegevens nog ontbreken. Woont u in een van deze gemeenten en weet u hoeveel woonwagenlocaties en standplaatsen er zijn? En of er ook leegstaande/gebarricadeerde standplaatsen zijn? Geef dit dan door zodat we samen het plaatje compleet kunnen maken.

Het volledige overzicht met aantallen standplaatsen per gemeente vindt u hier.

Aanvullingen of onjuistheden doorgeven kan onder dit artikel, via het contactformulier op deze website of via e-mail hetwiel@xs4all.nl

Woonwagenbeleid in kaart

Hoe gaan gemeenten om met het beleidskader van minister Ollongren? Samen met twee collega’s heeft initiatiefnemer Maarten Freriks, van het tot dusver bij de redactie van Het Wiel onbekende online platform Verspers, alle gemeenten aangeschreven en gevraagd naar hun woonwagenbeleid. Een uitgebreid artikel over hun bevindingen is in het eerste Wiel van dit jaar te lezen.
Alle reacties van de gemeenten hebben de journalisten van Verspers ook verwerkt in een plattegrond van Nederland. Daarop is via een zoekfunctie te zien welke gemeenten al beleid hebben dat in lijn is met het beleidskader van de minister, welke gemeenten daarmee bezig zijn, en in welke gemeenten het beleid min of meer hetzelfde blijft. Bij de laatste groep horen ook gemeenten die geen woonwagenstandplaatsen hebben en waar tot dusver ook geen vraag is geweest naar standplaatsen.
Bekijk de plattegrond hier en geef eventuele onjuistheden door.

Reacties

 1. geachte
  woonde voor 1971 op het (hippy) woonwagenkamp Osdorperweg te Amsterdam,
  Kreeg toen bericht van de Gemeente dat ik officieel woonwagen bewoner was geworden
  Kreeg ik van mijn Opa te horen dat zijn Opa uit een woonwagen familie kwam(dacht altijd dat het Groninger schippers waren),kan nu misschien ergens op een klein woonwagen kampje in Groningen,een plaatsje krijgen
  ,maarmoet welkunnen aantonen dat ik een officiele woonwagenbewoner ben
  Hoe krijg ik na al die jaren een copy uit 1971 ?(ben alle papieren kwijt geraakt door een wat zwervend bestaan te hebben gehad

 2. Den Helder heeft 2 woonwagencentra. 1e telt 10 standplaatsen en de 2e heeft 15 standplaatsen waarvan 1 standplaats leeg staat. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven.

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.