Ministerie onderneemt actie tegen discriminerend woonwagenbeleid

Gepubliceerd op 29 december 2017 door redactie Het Wiel

De bijeenkomst werd bijgewoond door woonwagenbewoners, juristen, advocaten en andere deskundigen. (foto: Peter Jorna)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat actie ondernemen tegen discriminerend woonwagenbeleid. Doel is te komen tot een standplaatsenbeleid dat is gebaseerd op de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. Dat heeft het ministerie laten weten tijdens een bijeenkomst in Den Haag die was georganiseerd door PILP, een project van het Nederlands juristen comité, en de Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland.

Nationale ombudsman

Begin dit jaar werd het ministerie van Binnenlandse Zaken door het College voor de Rechten van de Mens (CRM) veroordeeld vanwege het discriminerende karakter van de handreiking voor gemeenten “Werken aan woonwagenlocaties “ uit 2006. Volgens Frenk Wiersma, beleidsadviseur wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is die veroordeling de aanleiding geweest om na te gaan denken over ander beleid. Toen ook de Nationale Ombudsman in zijn onderzoek “Woonwagenbewoner zoekt standplaats “ van 17 mei 2017 de Rijksoverheid op de vingers tikte en een aantal aanbevelingen deed, is het roer bij het ministerie omgegaan. Binnenlandse Zaken wil de aanbevelingen van de ombudsman opvolgen en in overleg gaan met alle betrokken partijen: de gemeenten en hun organisatie VNG, de koepel van woningbouwcorporaties Aedes, de bewoners en hun organisaties, en met advocaten en deskundigen die hen ondersteunen.

Knelpuntennota

Tijdens de bijeenkomst op 30 november werd ook aandacht gevraagd voor een aantal van de pijnpunten die zijn opgenomen in de knelpuntennota van PILP. Deze nota is tot stand gekomen nadat PILP in samenwerking met advocaten van Houthoff woonwagenbewoners en hun organisaties heeft gevraagd om punten aan te dragen voor een gesprek met de overheid over verandering van het beleid. De belangrijkste pijnpunten die in kaart zijn gebracht zijn: het aanpakken van discriminatie, stopzetting van het uitsterfbeleid, wegwerken van het standplaatsentekort, betere communicatie, stopzetten van invallen in woonwagens door politie en belastingdienst zonder concrete aanleiding, hypotheken verstrekken voor woonwagens en problemen met verzekeringen aanpakken.

Zie de volledige knelpuntenlijst met tekst en uitleg: PILP 2017.11.13 overzicht knelpunten bijeenkomst woonwagenbewoners.

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.