Ministerie van BZK presenteert nieuw beleidskader voor gemeentelijk woonwagenbeleid

Gepubliceerd op 12 juli 2018 door redactie Het Wiel

Update 13- juli 9.55 uur

Een memorabele dag was het vandaag voor bewoners van woonwagens. En helemaal voor vertegenwoordigers van de organisaties die zich al lange tijd sterk maken voor meer woonwagenstandplaatsen in het land. Het langverwachte nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid, werd vandaag op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gepresenteerd.

Het beleidskader geeft gemeenten richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de woonwagenwensen van woonwagenbewoners. Het afbouwen van standplaatsen hoort daar zeker niet meer bij. Rekening houden met de behoefte aan het wonen in een woonwagen wel.

Minister Ollongren kon zelf niet aanwezig zijn vanwege een overleg op Europees niveau, maar zij liet via haar secretaris-generaal weten dat de totstandkoming van het nieuwe beleidskader “een bijzonder proces” is geweest, waaraan velen hebben meegewerkt. We noemen: vertegenwoordigers van woonwagenbewoners, het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman, juristen van PILP (een project van het Nederlands Juristencomité Mensenrechten), advocaten en andere belangenbehartigers.

Mensenrechten zijn de kern

“Naar bekend Hollands recept, het ‘polderen’, ligt er nu een kader waarbinnen de mensenrechten van de woonwagenbewoners de kern zijn.Voor gemeenten betekent dit dat bij huisvesting rekening moet worden gehouden met de woonwensen van Roma, Sinti en woonwagenbewoners om in groepsverband in woonwagens op een woonwagenlocatie te kunnen wonen”, sprak de vertegenwoordiger namens  de minister.

Het is volgens Ollongren nu aan gemeenten om samen met de doelgroep en de woningcorporaties dit beleid verder uit te werken.

Actief uitdragen

Het beleidskader wordt vandaag ook naar de Tweede Kamer gestuurd, waarmee het een formeel karakter krijgt. Ook krijgen alle gemeenten het toegestuurd en wordt het gepubliceerd op de website van Aedes, zodat ook de woningcorporaties er kennis van kunnen nemen.

De minister benadrukt dat BZK na de publicatie van het beleidskader niet met de armen over elkaar gaat zitten. Het ministerie zal het beleid actief gaan uitdragen. Ook zal kennis worden gedeeld met gemeenten en woningcorporaties, en worden goede voorbeelden uit de praktijk voor het voetlicht gebracht.

Nulmeting

Op het moment wordt in opdracht van het ministerie ook het aantal standplaatsen in Nederland geïnventariseerd. Dat is een nulmeting die in de komende jaren wordt herhaald, zodat het ministerie een beeld krijgt hoe het aantal standplaatsen zich ontwikkelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van links naar rechts en boven naar beneden:
1)  Het eerste exemplaar van het beleidskader wordt namens de minister overhandigd aan Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De ombudsman heeft een belangrijke rol gespeeld. Zijn rapport Woonwagenbewoner zoekt standplaats is de aanzet geweest tot het opstellen van het nieuwe beleidskader. Daarnaast heeft ongetwijfeld een rol gespeeld dat het College voor de Rechten van de Mens in 2017 heeft geoordeeld dat de minister van Binnenlandse Zaken woonwagenbewoners discrimineert door in een -inmiddels ingetrokken- beleidsadvies gemeenten de optie te geven standplaatsen op te heffen. Ook verschillende gemeenten en woningcorporaties werden door het mensenrechtencollege op de vingers getikt omdat zij woonwagenstandplaatsen ophieven. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat er nu laagdrempelige klachtprocedures moeten komen, waar woonwagenbewoners terecht kunnen als gemeenten of woningcorporaties zich niet houden aan het beleidskader.

2+3) Sabina Achterbergh, voorzitter van de Vereniging Sinti, Roma, Woonwagenbewoners Nederland, hield ook een toespraak en overhandigt een presentje, bedoeld voor de minister. Achterbergh is degene geweest die het probleem van het standplaatsentekort heeft aangekaart bij de ombudsman, waarna deze een onderzoek onder woonwagenbewoners is gestart.

4) De dames van Travellers United Nederland (TUN) duiken meteen in het beleidskader

5) Groepsfoto van degenen die hebben meegewerkt aan het nieuwe beleidskader, waaronder Sabina Achterbergh van de VSRWN, Paula Bloemers, Annie Mirosch en Doet Kallenkoot van Travellers United Nederland, Piet van Assendorp en Cees Groenendaal van de Vereniging Behoud Woonwagencultuur Nederland, Beike Steinbach van Olungodrom, Leonie Huijbers van PILP, Bram van Duinen bestuurslid van Het Wiel, consulent Roma, Sinti en travellers Peter Jorna, Vital Moors en Frenk Wiersma van het ministerie van BZK en anderen. Niet iedereen die heeft meegewerkt aan het beleidskader kon overigens aanwezig zijn deze dag, en sommige waren ook al voor het foto-moment vertrokken.

Meer over de achtergrond en totstandkoming van het nieuwe beleidskader leest u hier: 
Uitsterfbeleid is passé; rekening houden met de woonwensen van woonwagenbewoners de toekomst

 

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.