Mensenrechten woonwagenbewoners in de picture

Gepubliceerd op 27 oktober 2016 door redactie Het Wiel

w16_5_oranjetip-son-en-bruegelDe mensenrechten van woonwagenbewoners staan meer en meer in de picture. Dat blijkt niet alleen uit de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens over het opheffen van woonwagenstandplaatsen. Maar ook uit het feit dat de Nationale ombudsman nu onderzoek gaat doen naar de manier waarop de overheid omgaat met woonwagenbewoners. In Wiel 5 aandacht voor de meest recente ontwikkelingen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft opnieuw twee gemeenten en woningstichtingen op de vingers getikt. Dit keer naar aanleiding van klachten van vier bewoners uit Son en Breugel en Eindhoven. In Son en Breugel wordt elke vrijkomende standplaats opgeheven en worden ook geen nieuwe meer aangelegd.
In Eindhoven worden twee standplaatsen opgeheven. De bewoners daarvan komen waarschijnlijk ook nooit meer in aanmerking voor een andere plek omdat er een wachttijd van decennia is voor standplaatsen in de gemeente.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zowel de betrokken gemeentebesturen als de woningstichtingen met hun aanpak discrimineren. De gemeentebesturen omdat zij door het opheffen van standplaatsen het wonen in woonwagens (op den duur) onmogelijk maken. En de betrokken woningstichtingen omdat zij het beleid van de gemeenten uitvoeren en geen eigen verantwoordelijkheid nemen.
Alle vier partijen hebben van het College voor de Rechten van de Mens de kans gekregen een reactie te geven op het oordeel. Zodra dit bekend is komen we daarop terug in Het Wiel.

Eerder kregen de gemeenten Oss en Vlaardingen al het predikaat discriminatie van het College omdat zij een ‘uitsterfbeleid’ voor standplaatsen voeren.

Onderzoek Nationale Ombudsman

Nationale ombudsman onderzoekt hoe de overheid omgaat met de mensenrechten van woonwagenbewoners.Ook Nationale ombudsman Reinier van Zutphen gaat, op aandringen van diverse organisaties van woonwagenbewoners, Sinti en Roma, onderzoeken hoe de (gemeentelijke) overheid de mensenrechten van woonwagenbewoners waarborgen. Aanleiding zijn ook nu klachten over gemeenten die betonblokken plaatsen op standplaatsen in plaats van woonwagens. Eerder uitten ook nationale en internationale mensenrechtenorganisaties, zoals de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI) en het College van de Rechten van de Mens, al kritiek op de manier waarop de overheid omgaat met de mensenrechten van woonwagenbewoners.

De Nationale ombudsman wil graag zicht krijgen op alle soorten problemen die woonwagenbewoners tegenkomen. Hij vraagt de Rijksoverheid en gemeenten hoe zij woonwagenbewoners bejegenen en hoe het beter kan. De ombudsman rondt zijn onderzoek af met tips en handvatten voor de overheid. Het onderzoek
zal naar verwachting begin 2017 worden afgerond.

Meldpunt woonwagenbewoners

Speciaal voor het onderzoek heeft de Nationale ombudsman een meldpunt voor woonwagenbewoners geopend. Heeft u als woonwagenbewoner problemen met de gemeente? Of staat u op een wachtlijst en is er in uw gemeente geen plek? De ombudsman wil graag weten hoe uw gemeente met u omgaat en hoe zij u bijvoorbeeld betrekt bij de besluitvorming over uw woonsituatie of andere zaken, zoals onderwijs of werk. Mail naar woonwagenbewoners@nationaleombudsman.nl of bel (gratis) met 0800-33 55 555.

* Zie voor meer nieuws in het meest recente Wiel onder Inhoud Wiel.

Foto’s: locatie aan de Oranjetip in Son en Breugel (foto: Eindhovens Dagblad) en nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.