Nieuw beleidskader geeft bewoners van woonwagens weer hoop

Gepubliceerd op 11 juli 2018 door redactie Het Wiel

Voor veel woonwagenbewoners wordt het morgen een bijzondere dag. Dan komt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) eindelijk met een nieuw beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Zeker is al dat het opheffen van standplaatsen – ook wel ‘uitsterfbeleid’ genoemd – tot het verleden gaat behoren. Rekening houden met de woonwensen van woonwagenbewoners wordt de toekomst.

Onderzoek Nationale ombudsman

Het eerste exemplaar van het beleidskader wordt door minister Ollongren (foto) overhandigd aan Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij heeft in 2017, op aandringen van Sabina Achterbergh, voorzitter van de Vereniging Sinti, Roma, Woonwagenbewoners Nederland (VSRWN) en van Woonwagenbewoners-in-actie, onderzoek gedaan naar het gemeentelijke woonwagenbeleid. Uit dat onderzoek, Woonwagenbewoner zoekt standplaats, kwam naar voren dat woonwagenbewoners het tekort aan standplaatsen als allerbelangrijkste knelpunt zien. De ombudsman riep het Rijk daarna op meer regie te nemen bij het gemeentelijke woonwagenbeleid.

Sinds het uitkomen van het onderzoeksrapport,  heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt aan een nieuw beleidskader voor woonwagen- en standplaatsenbeleid. Dit in nauw overleg met organisaties van woonwagenbewoners, juristen, advocaten en andere belangenbehartigers. Het eindresultaat wordt 12 juli tussen 10.45 en 12.30 uur op feestelijke wijze op het ministerie van BZK gepresenteerd. Daarna zal het aan de Tweede Kamer worden gestuurd. 

Historische dag

Sabina Achterbergh, die ook op internationaal niveau aan de bel heeft getrokken over het woonwagenbeleid in Nederland, spreekt van een historische dag. “Morgen komt het langverwachte nieuwe woonwagenbeleid, in een mensenrechtelijk kader! En dat exact 100 jaar na de eerste Woonwagenwet uit 1918.”
Veel woonwagenbewoners zien uit naar het nieuwe beleidsstuk, zo blijkt ook uit de reactie op de Facebookpagina van de Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland. Maar het nieuwe beleidskader is geen wet, gemeenten blijven eindverantwoordelijk voor hun woonwagenbeleid. Mede-beheerder Cees Groenendaal van de Facebookpagina doet dan ook, in navolging van wijlen actieduo De Booij-Schneider, een oproep aan bewoners van woonwagens om zich plaatselijk of regionaal te organiseren “om de communicatie aan te gaan met gemeenten en corporaties”.

In het laatste Wiel van juni meer over de achtergrond en inhoud van het nieuwe beleidskader: 
Uitsterfbeleid is passé; rekening houden met de woonwensen van woonwagenbewoners de toekomst

 

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.