Nu ook Belgische vereniging behoud woonwagencultuur

Gepubliceerd op 15 oktober 2015 door redactie Het Wiel

In navolging van Nederlandse woonwagenbewoners, hebben woonwagenbewoners in België nu ook een vereniging tot behoud van de woonwagencultuur opgericht. De vereniging richt zich op het behoud van en het vergroten van de bekendheid met de woonwagencultuur.

Op 12 oktober 2015 werd in het Red Star Line Museum het startschot gegeven voor de ‘Vereniging Behoud Woonwagencultuur in België’. Tijdens dit startmoment gingen verschillende woonwagenbewoners in gesprek met erfgoedorganisaties om de komende maanden de woonwagencultuur te kunnen borgen, documenteren en tonen. Aanleiding is het initiatief van de woonwagenbewoners zelf om hun erfgoed niet te laten verdwijnen. Samen met het Minderhedenforum en de erfgoedsector wordt onderzocht hoe dit verder kan worden ondersteund. Belangrijke thema’s die besproken werden tijdens de dag zijn onder andere: de familiale samenhorigheid, het gevoel te kunnen trekken, de zorg voor de oudere familieleden en  een correcte beeldvorming.

Op de hoogte blijven van de activiteiten van de vereniging kan via hun facebookpagina.

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.