'De onderlinge band is heel hecht. Alles gaat in overleg, we doen niks zonder mekaar.'

Rechter schorst besluit tot ontruiming door gemeente Den Haag

Gepubliceerd op 1 december 2013 door redactie Het Wiel

(uit Het Wiel archief)  Een verdiende opsteker voor de achterblijvers op de Escamplaan. In een rechtszaak tegen het besluit van de gemeente Den Haag om drie caravans te verwijderen, heeft de voorzieningenrechter de bewoners in het gelijk gesteld. Zij mogen voorlopig gewoon met hun caravans op de Escamplaan blijven staan. Emiel Brummer, een van de  bewoners, en advocaat Sjoerd Jaasma zijn voorzichtig optimistisch gestemd. Zij hopen dat de uitspraak die de voorzieningenrechter heeft gedaan, van pas gaat komen in komende rechtszaken. 

Vijf woonwagens en drie caravans staan er momenteel nog op de Escamplaan. Zij worden bewoond door de “Die-hards” van de Escamplaan; de bewoners die ondanks alle druk die de gemeente op hen heeft uitgeoefend om het woonwagenbestaan op te geven, volharden in hun strijd. De bewoners willen geen huis, maar een standplaats. Dat is waar zij recht op hebben op grond van artikel 10 van de (oude) Woonwagenwet. En dat is wat de gemeente Den Haag hen altijd heeft beloofd.

Nu op 1 februari de meeste bewoners een overeenkomst hebben getekend en “vrijwillig” zijn vertrokken – naar een standplaats of naar een huis- spitst de strijd zich toe op de vraag of de gemeente kan overgaan tot ontruiming van de Escamplaan, zonder de bewoners een vervangende standplaats aan te bieden.

Het eerste stapje in die strijd is nu beslecht ten gunste van de bewoners.  De gemeente wilde, vooruitlopend op de in gang gezette ontruimingsprocedure voor de vijf woonwagens, alvast de drie caravans laten verwijderen. Die beschikken niet over een bouwvergunning en zijn er dus illegaal neergezet, luidde het argument van de gemeente.  Daarbij zei ze te vrezen voor precedentwerking: oud-bewoners zouden het voorbeeld van de achterblijvers kunnen volgen, door straks ook met de caravan weer op de Escamplaan te gaan staan. De voorzieningenrechter achtte dit laatste echter “onwaarschijnlijk”.

Overgangsrecht

Meer belang hechtte hij aan de argumenten die de bewoners en hun advocaat Sjoerd Jaasma in brachten: de bewoners beschikken allen over een ontheffing volgens artikel 10 van de (oude) Woonwagenwet. Daarom is het overgangsrecht van toepassing, en dat betekent dat de gemeente de caravans alleen naar een andere standplaats kan slepen, zo voerden zij aan.

De voorzieningenrechter verwees in zijn oordeel ook naar de uitspraak van de Raad van

State in augustus vorig jaar. Die stelde toen dat ‘de verleende ontheffingen (…) de toezegging bevatten dat de bewoners hun standplaats op de Escamplaan kunnen blijven innemen tot het moment dat elders in de regio standplaatsen  beschikbaar zijn’. Bovendien stelde de Raad dat de vraag of de gemeente bij de bewoners verwachtingen heeft gewekt  over vervangende standplaatsen, aan de orde moet komen in de ontruimingsprocedure bij de civiele rechter.

Omdat die ontruimings-procedure al in gang is gezet, en omdat niet is gebleken dat de caravans niet al op de oude Escamplaan stonden,  kunnen de bewoners van de caravans wachten op de uitkomsten van die procedure, oordeelde de voorzieningenrechter.

Advocaat Sjoerd Jaasma, die de belangen van zeven van de acht huishoudens op de Escamplaan behartigt, is blij met de uitspraak. Het geeft de bewoners van de caravans weer wat lucht, omdat de civiele procedure nog wel even kan duren. En dat de voorzieningenrechter vooruitlopend op die procedure nu uitgebreid heeft verwezen naar de uitspraak van de Raad van State, ‘is niet verkeerd natuurlijk’, vindt Jaasma.

Juli wordt een belangrijke en spannende maand voor de bewoners. Op 7 juli is er een hoorzitting, waarbij de rechter alle partijen aan de tand gaat voelen. Met name van de gemeente Den Haag wil de rechter nog het nodige weten. Ook de zeven huishoudens om wie het gaat, moeten er met hun advocaat Jaasma verschijnen. Redt de rechter het niet alle feiten de zevende op een rijtje te krijgen, dan zal de hoorzitting 9 juli een vervolg krijgen.
De achtste bewoner die nog op de Escamplaan staat, gaat niet mee in de ontruimingsprocedure. Zij heeft al een vaststellings-overeenkomst met de gemeente getekend. Maar ze kan eenvou-digweg niet weg omdat er geen vervangende huisvesting voorhanden is.
Op 14 juli komt er bovendien nog een tussenarrest van het Hof in hoger beroep over de artikel 10-kwestie.

Vastberaden

Volgens Emiel Brummer, een van de caravanbewoners, zijn de overgebleven bewoners vastberaden. ‘De onderlinge band is heel hecht. Alles gaat in overleg, we doen niks zonder mekaar.  Ons is een standplaats beloofd, en die willen wij gewoon. Dat is regionaal afgesproken, daar hebben wij die artikel 10 voor en daar lopen al die rechtszaken nu over. En het hoeft geen standplaats op de Escamplaan te zijn, dat mag ook op De Bras, daar zijn we nu ook mee bezig. ‘

Op 1 februari van dit jaar hebben alle bewoners een contract met de gemeente moeten ondertekenen. Voor een vervangende standplaats of voor een urgentie voor een huis. Wie niet tekent, verspeelt al zijn rechten. Inclusief vergoedingen en een dak boven het hoofd, zo heeft de gemeente altijd gedreigd. De meeste bewoners zijn daardoor gezwicht. Emiel Brummer: ‘Een hoop hebben van tevoren al gezegd: ik kan er niet meer tegen, ik neem geen risico. Daar heb je dan vrede mee, min of meer. Het was natuurlijk leuker geweest als er nog meer hadden bijgestaan, dan hadden we toch weer sterker gestaan. ‘

bron: Het Wiel 4-2009, tekst: Thea Reuver

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.