Tom de Booij, een lieve en markante woonwagenactivist, overleden

Gepubliceerd op 13 november 2017 door redactie Het Wiel

Een triest bericht voor iedereen die Tom de Booij heeft gekend en een warm hart toedroeg. En wie zou deze beminnelijke en gedreven man eigenlijk geen warm hart hebben toegedragen. Tom is, naar ons dit weekend bekend geworden, op woensdag 8 november op 93-jarige leeftijd overleden in zijn laatste woonplaats Noordwijk. Na het bestijgen van vele toppen, is de laatste afdaling ook gelukt, schrijft zijn familie op het condoleanceregister in een verwijzing naar Toms’ verleden als bergbeklimmer.

Strijd tegen onrecht

Mensen uit de wagen zullen ome Tom, zoals hij door velen werd genoemd, vooral kennen als de man die zich ontzettend boos kon maken over het gemeentelijke woonwagenbeleid, en zeker niet naliet daarover zijn ongenoegen te uiten. De laatste jaren trok hij hierin vaak samen op met klompen Jan Schneider, in wie hij zijn gelijke vond in de strijd tegen onrecht.
Tom was midden jaren negentig de oprichter van de Vliegende Egel, een protestpamflet waarin hij aanvankelijk vooral het Hilversumse woonwagenbeleid kritisch onder de loep nam. Zo liet hij in zijn ‘Witboek over zwart geld’, dat hij ook op zijn eigen website publiceerde, weinig heel van de wijze waarop de gemeente Hilversum de renovatie van woonwagencentrum De Egelshoek aanpakte.

Leeftijdsdiscriminatie

Nog furieuzer werd Tom toen hij merkte dat gemeenten standplaatsen opbraken. Inmiddels de zeventig gepasseerd, liet hij dat niet over zijn kant gaan en postte zich een aantal keren opzichtig voor of in een woonwagen die op het punt stond afgevoerd te worden. In Den Haag werd hij tijdens zo’n actie opgepakt, maar eenmaal op het politiebureau onmiddellijk weer in vrijheid gesteld vanwege zijn hoge leeftijd. Dit tot grote ergenis van Tom. Leeftijdsdiscriminatie, vond hij, en stond erop dat hij net als iedere andere verdachte achter de tralies zou belanden. Het protest van Tom was vergeefs, maar het is kenmerkend voor zijn gevoel en strijd voor rechtvaardigheid. En onmiskenbaar ook zijn humor.

Tom de Booij (rechts) en klompen Jan voeren samen met woonwagenbewoners uit Zuid-Holland actie op het Haagse gemeentehuis.

Samen met ‘klompen’ Jan Schneider heeft Tom de mensen van de wagen ook geleerd hoe ze zelf konden opkomen voor hun rechten. Wie dat wilde nam hij, soms letterlijk, aan de hand mee naar gemeenteraadsvergaderingen en leerde hoe je je stem kon doen gelden in de gemeenteraad. En die les, die oproep om in te spreken, bracht hij ook over via Het Wiel.

Van Vliegende Egel naar Vliegende Spinnen

Tom de Booij ging met zijn tijd mee. De tachtig inmiddels gepasseerd startte hij als opvolger van de Vliegende Egel een facebookpagina voor en door woonwagenbewoners: de Vliegende Spinnen. Hij deed samen met klompen Jan Schneider landelijk onderzoek naar het gemeentelijke beleid, waaruit bleek dat de meeste gemeenten geen standplaatsen meer aanlegden of zelfs afbraken, en overhandigde dit met klompen Jan persoonlijk op het ministerie. Ook dienden de twee een klacht tegen de Nederlandse Staat in bij het Europese parlement vanwege het uitsterfbeleid van standplaatsen. Nog voor zijn dood, klompen Jan ook van hoge leeftijd was inmiddels overleden, heeft Tom de bevestiging gekregen dat een Europese commissie nader onderzoek zal gaan instellen.

Afscheid

Woensdag kan afscheid worden genomen van Tom de Booij in Baarn, waarna hij naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht in Bilthoven. Hoewel de mensen van de wagen, en zo ook de redactie van Het Wiel, hem vooral kennen als een actieve woonwagenbelangenverdediger en een lieve meelevende man, was Tom de Booy veel meer dan dat. Zoals wel blijkt uit de ontroerende foto compilatie van zijn leven op tomdebooij.nl en de film die een aantal jaren geleden over hem is gemaakt.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.

Voor altijd in bijzondere herinnering: Tom de Booij

Meer over bergbeklimmer en activist Tom de Booij in de Gooi- en Eemlander

De documentaire Dubbel Leven van filmmaker Ruud Bakker over de activist, maar ook bergbeklimmer, docent en fanatiek golfer Tom de Booij:

Dubbel Leven, documentaire over beroepsactivist Tom de Booij

 

 

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.