VBWN presenteert uitgebreid advies voor woonwagenbeleid

Gepubliceerd op 23 december 2019 door redactie Het Wiel

De Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland (VBWN) heeft een maar liefst 102 pagina’s tellend advies geschreven. Het Advies Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid  is bedoeld om gemeenten en woningcorporaties – maar ook woonwagenbewoners – te helpen om woonwagenbeleid in de praktijk van de grond te krijgen.
Het eerste exemplaar werd 26 november door VBWN-voorzitter Piet van Assendorp aangeboden aan het ministerie van BZK.

In het advies gaat de vereniging in op verschillende knelpunten, zoals het afstammingsbeginsel, woonbehoefte-onderzoek, ‘spijtoptanten’, het belang van bewonerscommissies, en monitoring van het aantal standplaatsen door het ministerie. Daarnaast wordt de geschiedenis van de diverse groepen woonwagenbewoners en het gevoerde beleid beschreven.
In het laatste nummer van dit jaar, Wiel 5/6, geeft Cees Groenendaal van de VBWN meer uitleg over de achtergrond en inhoud van het advies. 

Download

Het Advies Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid is fraai geïllustreerd met foto’s en tekeningen en kan ook gebruikt worden als naslagwerk.

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.