Wegwijzer woonwagenbeleid wijst gemeenten de weg

Gepubliceerd op 28 juli 2021 door redactie Het Wiel

Hoe inventariseer je de behoefte aan woonwagenstandplaatsen? Hoe pak je uitbreiding van het aantal standplaatsen aan? Wie heeft welke verantwoordelijkheid en hoe betrek je de mensen om wie het gaat bij de plannenmakerij? Op die en nog veel meer vragen geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitleg in de Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Het is een praktische handleiding waarmee elke gemeente die nog worstelt met woonwagen- en standplaatsenbeleid meteen aan de slag kan. 

En dat veel gemeenten nog worstelen met de opgave die het Rijk hen in juli 2018 heeft gesteld, staat als een pal boven water, zo erkent ook de VNG. De wegwijzer neemt gemeenten daarom van begin tot eind aan de hand hoe ze woonwagenbeleid vorm kunnen geven. Van het behoefteonderzoek (er zit ook een voorbeeld behoefte-onderzoek bij) tot de participatie van woonwagenbewoners, het bestemmingsplan, de financiële aspecten, brandveiligheid, de overdracht naar corporaties, en de rol van gemeenten bij de uitvoering van het beleid. 

Woonwagen met verdieping

In het laatste Wiel, nummer 3, een bespreking van enkele opvallende punten en aanbevelingen uit het rapport. Waaronder: besparing op de kosten, bijvoorbeeld door het ‘klompenhok’ aan de woonwagen vast te bouwen in plaats van losstaand; door een afschrijvingstermijn van vijftig jaar te hanteren; bij gebrek aan grond ook te denken aan alternatieven zoals een woonwagen met verdieping. Verder aandacht voor erfpacht in plaats van verkoop; alleen nog maar clusteren in compartimenten van vier woonwagens als er extra brandwerende maatregelen worden genomen; wat te doen als gemeenten niets ondernemen op gebied van woonwagenbeleid; en last but not least het van meet af aan betrekken van bewoners van woonwagens bij beleid. 

Een uitgebreide bespreking van de Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid staat in Het Wiel 3-2021.

De VNG heeft naast de wegwijzer ook een model-huisvestingsverordening opgesteld, met een hoofdstuk (2A) waarin de standplaatsen worden toegewezen door middel van huisvestingsvergunningen. De model-huisvestingsverordening is samen met de wegwijzer ook te downloaden op de website van de VNG.

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.