Rechter verbiedt opheffing standplaatsen Elburg en Amstelveen, Oss nog onder de hamer

Winst in voortdurende strijd tegen uitsterfbeleid

Gepubliceerd op 15 december 2015 door redactie Het Wiel

Het gaat plaatselijk goed met de strijd die bewoners van woonwagens voeren tegen het opheffen van standplaatsen door gemeenten –  in kringen van woonwagenbewoners ook wel ‘uitsterfbeleid’ genoemd.

In een zaak die de heer Goudsmid heeft aangespannen tegen de gemeente Elburg, heeft de Raad van State bepaald dat de gemeente niet zomaar het bestemmingsplan mag wijzigen en een woonwagenstandplaats mag opheffen. De gemeente had dit gedaan omdat zij een uitsterfbeleid voert. Dit houdt in dat standplaatsen die leegkomen worden opgeheven, totdat niemand meer op het woonwagencentrum woont en het hele centrum wordt opgedoekt.
De gemeente Elburg moet het bestemmingsplan weer zodanig wijzigen dat de opgeheven plek weer de bestemming woonwagenstandplaats krijgt.

Amstelveen
Ook in de gemeente Amstelveen heeft de rechter een stokje gestoken voor, in dit geval, het opheffen van twee woonwagenstandplaatsen. De gemeente Amstelveen heeft net iets meer dan vijftig standplaatsen en wil dit aantal terugbrengen tot veertig. De gemeente heeft hiervoor een aantal argumenten opgesomd, maar die zijn door de rechter van tafel geveegd. De rechter wees er onder andere op dat er behoefte is aan standplaatsen gezien de wachtlijst, en dat de gemeente dus niet zomaar standplaatsen mag opheffen. De zaak tegen Amstelveen was aangespannen door een bewoner die zelf op de wachtlijst staat voor een standplaats.
(foto: protest-shirt tegen het plaatsen van betonblokken op standplaatsen door gemeenten zodat er geen woonwagens meer op geplaatst kunnen worden. – fotograaf onbekend)

Oss
Tegen de gemeente Oss loopt momenteel nog een rechtszaak tegen het uitsterfbeleid. De zaak is aangespannen door een bewoner die de woonwagen heeft geërfd van zijn moeder, maar niet op de standplaats mag blijven staan omdat de gemeente de plek wil opheffen. De bewoner wordt in zijn strijd bijgestaan door PILP, een initiatief van het Nederlands Juristen Comité voor de `Mensenrechten (NJCM). dit is een organisatie met zo’n duizend juristen, waaronder advocaten, rechters en ambtenaren. Zij signaleren en rapporteren over actuele mensenrechtelijke vraagstukken in Nederland. Aan de hand van de casus Oss onderzoekt PILP of het uitsterfbeleid in strijd is met de mensenrechten.

De uitspraak in de zaak Oss is 21 januari.

Eerder oordeelde het College voor de Rechten van de Mens al dat Oss en Vlaardingen discrimineren door een uitsterfbeleid voor standplaatsen te voeren.

Meer informatie

Oordeel Raad van State in de zaak tegen Elburg

Woonwagenadvocaat Sjoerd Jaasma in Het Wiel over de uitspraak Elburg (download)

Oordeel bestuursrechter Amsterdam in de zaak tegen Amstelveen (download)

Brabants Dagblad: gemeente Oss voor rechter om standplaats

PILP: Uitsterfbeleid woonwagenkampen in strijd met mensenrechten?

Zie voor de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens het archief op deze website, onderwerp: uitsterfbeleid.

 

Reacties

  1. ja als we praten over mensenrechten,we mogen geen buitenlander discrimineren,waarom worden wij wel gedicrimineerd?wij zijn ook mensen die hier in nederland geboren zijn, ook wij hebben recht van speken,wij laten ook anderen in hun warden,laat ons ook in onze warden en wonnen zo als wij het willen,

  2. Ik heb ook ff getypt zodat ze dat eens alle maal de gemeentes gaan doen . mijn bericht ligt bij julie . ongeveer een uur geleden . en we houden PIN

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.