Een meter boven het maaiveld

Gepubliceerd op 27 maart 2014 door redactie Het Wiel

Sinds het afschaffen van de Woonwagenwet in 1999 geldt een woonwagen als een gewone woonvorm. Maar zo gewoon is die wagen bij nader inzien kennelijk ook weer niet. Zo voeren veel gemeenten een uitsterfbeleid. Ze willen van de kleine kampjes af. Mensen die er nu in een wagen wonen, mogen blijven staan, maar hun kinderen of familieleden krijgen geen vergunning.

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.