Recht op een huurwoonwagen?

Gepubliceerd op 19 april 2019 door redactie Het Wiel

Heb ik recht op een huurwoonwagen? Dat lijkt een vrij eenvoudige vraag, maar het is onmogelijk daar een duidelijk antwoord op te geven. Er bestaat namelijk geen wet of regeling waarin iets staat over het verstrekken van huurwoonwagens. Datzelfde geldt voor een eigen woonwagen op een huurstandplaats. Mag een woningbouwvereniging je verplichten een huurwoonwagen te nemen, terwijl je eigenlijk liever een eigen wagen op de huurstandplaats zet? Advocaat Sjoerd Jaasma gaat in op het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens in een soortgelijke zaak.

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.