Rijk aan de slag met aanbevelingen Nationale ombudsman

Gepubliceerd op 31 oktober 2017 door redactie Het Wiel

Goed nieuws van het front van de Rijksoverheid. De minister van Binnenlandse Zaken gaat, samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nieuwe handvaten ontwikkelen voor gemeenten om ervoor te zorgen dat het woonwagenbeleid niet langer indruist tegen de mensenrechten. Dat staat in een brief die minister Plasterk 15 september naar de Nationale ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens heeft gestuurd.
(foto voorpagina: Marcel van de Kerkhof)

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.