O Lungo Drom

Gepubliceerd op 12 augustus 2021 door redactie Het Wiel

De expositie O Lungo Drom – ‘de lange weg’ in het Romanes –  geeft een indruk van het leven van Sinti en Roma door de eeuwen heen, de tradities en in het bijzonder de vervolging tijdens WO II. Op deze wijze wil de stichting O Lungo Drom zorgen voor meer wederzijds begrip. Ook heeft de […] Lees verder »

College voor de Rechten van de Mens

Gepubliceerd op 8 mei 2018 door redactie Het Wiel

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Zij ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en oordeelt in individuele gevallen of iemand gediscrimineerd is. Ook doet het College onderzoek, geeft advies en voorlichting en rapporteert elk jaar over de situatie in Nederland op het gebied van mensenrechten. Het College heeft […] Lees verder »

Public Interest Litigation Project

Gepubliceerd op 8 mei 2018 door redactie Het Wiel

Het Public Interest Litigation Project (PILP) is een project van het NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten). Via het PILP probeert het NJCM schendingen van mensenrechten aan te pakken in de rechtszaal. Het PILP zet zich ook in om de mensenrechten van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland te beschermen. Dat doet zij via het […] Lees verder »

Woonwagenwijzer

Gepubliceerd op 21 december 2015 door redactie Het Wiel

Woonwagenwijzer is een initiatief van Bram van Duinen, zelfstandig adviseur woonwagenbeleid met bijzondere belangstelling voor de ontwikkeling van huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners. Bram van Duinen is sinds 1977 in verschillende organisaties lokaal, provinciaal en landelijk betrokken geweest bij de huisvestingsproblematiek van woonwagenbewoners. Hij is ook bestuurslid  bij Het Wiel. 

De vergeten genocide – het lot van Sinti en Roma

Gepubliceerd op 8 april 2015 door redactie Het Wiel

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn naast Joden ook honderdduizenden Sinti en Roma in Europa vermoord. Het naziregime vond hen ‘onrein’ en minderwaardig. Over de genocide op Sinti en Roma is nog altijd weinig bekend. In de digitale tentoonstelling romasinti.eu staat het lot van zes van hen centraal. Zij spreken voor allen die het niet overleefden. […] Lees verder »

Stichting Sinti Muziek Nederland

Gepubliceerd op 2 april 2014 door redactie Het Wiel

De Stichting Sinti Muziek Nederland wil Sinti jongeren in Nederland aanmoedigen en ondersteunen bij het maken van muziek. De stichting verzorgt gratis instrumentale en ensemblelessen voor jongeren. Ook krijgen beginnende musici de mogelijkheid mee te spelen met concerten van professionals en worden speciale jongerenconcerten gegeven.

Sinti Music

Gepubliceerd op 2 april 2014 door redactie Het Wiel

Sinti Music verzorgt management, boekingen en support voor Sinti bands. Sinti Music biedt theaters, festivals en evenementenorganisaties een breed scala van bands, die allen op een eigen wijze vorm geven aan hun passie muziek maken. Sinti Music Records brengt ook cd’s uit op haar eigen label.

Onderwijs aan woonwagen-, Roma en Sinti kinderen

Gepubliceerd op 2 april 2014 door redactie Het Wiel

OWRS is een landelijke organisatie die zich bezig houdt met het ondersteunen van onderwijs aan kinderen van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland. OWRS streeft ernaar dat alle kinderen uit de genoemde groepen minimaal een startkwalificatie behalen.

Sjoerd Jaasma advocaat

Gepubliceerd op 1 februari 2021 door redactie Het Wiel

Advocaat Sjoerd Jaasma is gespecialiseerd in woonwagenzaken. In Het Wiel schrijft hij regelmatig artikelen over wet- en regelgeving waar bewoners van woonwagens mee te maken kunnen krijgen.  Zijn kantoor is gevestigd in Osdorp in Amsterdam West. Er zijn drie advocaten werkzaam op meerdere rechtsgebieden. Het kantoor kent een lage drempel. Iedereen is welkom.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.