College voor de Rechten van de Mens

Gepubliceerd op 8 mei 2018 door redactie Het Wiel

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Zij ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en oordeelt in individuele gevallen of iemand gediscrimineerd is. Ook doet het College onderzoek, geeft advies en voorlichting en rapporteert elk jaar over de situatie in Nederland op het gebied van mensenrechten.
Het College heeft zich, sinds zij de taken heeft overgenomen van de Commissie Gelijke Behandeling, verschillende keren gebogen over zaken die zijn voorgelegd door woonwagenbewoners. Vaak met als uitkomst dat er sprake is van discriminatie. 

 

 

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.