Minister wil mogelijk informatiepunt woonwagenbeleid

Gepubliceerd op 24 januari 2019 door redactie Het Wiel

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken bekijkt of het mogelijk is om een informatie- en expertisepunt op te zetten voor gemeenten die vragen hebben over woonwagenbeleid. Dat schrijft de minister in een brief die ze 18 december aan de Tweede Kamer en alle gemeenten heeft gestuurd.

Volgens de minister zitten veel gemeenten nog met vragen over haar in juli 2018 gepresenteerde Beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid. Daarin schrijft de minister dat gemeenten niet langer een uitsterfbeleid mogen voeren door standplaatsen op te heffen, maar dat zij rekening moeten houden met de wens van woonwagenbewoners om in een woonwagen te willen wonen.

Huisvesting staat los van aanpak criminaliteit

In haar brief gaat de minister ook in op zorgen die sommige gemeenten hebben over criminaliteit op bepaalde woonwagenlocaties. De regioburgemeesters van Limburg, Oost-Brabant, en Zeeland-West-Brabant hadden Ollongren geschreven dat ze zich met het nieuwe beleid zorgen maakten over de aanpak van criminaliteit. Volgens de minister gaat het beleidskader echter puur over de huisvesting van woonwagenbewoners. De aanpak van criminaliteit staat daar los van en geldt ook niet specifiek voor een bepaalde doelgroep. Als gemeenten ergens criminaliteit signaleren, of dit nu op een woonwagenlocaties is of ergens anders, dan moeten ze die aanpakken., aldus de minister.

De organisaties van woonwagenbewoners zijn het daar mee eens. Zij hebben de minister eerder laten weten dat het onderzoek dan wel specifiek gericht moet zijn op degenen die bij de criminaliteit betrokken zijn.

Overzicht protestacties

Met de brief heeft Ollongren ook een bijlage meegestuurd met een overzicht van de acties die na de bekendmaking van het beleidskader door het hele land zijn gevoerd. De kamerleden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) hadden hierom gevraagd.
Na de presentatie van het beleidskader ontstonden door het hele land protestacties van (ex-)woonwagenbewoners. Zij zagen het nieuwe beleid als steun in de rug om aandacht te vragen voor het standplaatsentekort in hun gemeente. De meeste protestacties zijn inmiddels weer gestopt. Meestal omdat de gemeente in gesprek is gegaan met de actievoerders, een enkele keer omdat de actie op last van de rechter moest worden afgebroken.
Het overzicht is overigens niet volledig. Er is in meer gemeenten actie gevoerd dan aangegeven in de bijlage bij de brief van de minister.

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.