Rotterdam krijgt nieuwe woonwagenstandplaatsen

Gepubliceerd op 24 december 2019 door redactie Het Wiel

Binnen vijf jaar moet Rotterdam een nieuwe woonwagenlocatie met maximaal twintig plaatsen krijgen. Mogelijk komt er later, binnen vijf en tien jaar, nog een tweede locatie bij, maar alleen als hier behoefte aan is. Daarnaast wordt onderzocht of ook het aantal standplaatsen op bestaande kampen kan worden uitgebreid. Dat staat in het nieuwe woonwagenbeleid van het college van B&W van Rotterdam.

De gemeente wil met de uitbreiding tegemoetkomen aan de vraag van woonwagenbewoners om meer standplaatsen. Eerder voerde Rotterdam een zogenoemd ‘uitsterfbeleid’: vrijgekomen plekken werden niet meer ingevuld. 

Woonwagencultuur

Gebarricadeerde standplaatsen.

Het vergroten van het aantal standplaatsen komt voort uit uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten voor de Mens dat de woonwagencultuur beschermt moet worden. 
In oktober oordeelde de Rotterdamse rechter dan ook dat vijf eerder afgesloten standplaatsen op De Kievit, het grootste woonwagencentrum, weer bewoond mogen worden. De gemeente gaat deze toewijzen aan mensen die hiervoor het langst op de wachtlijst staan.

Kermisexploitanten

Rotterdam telt op dit moment zeven woonwagenlocaties waarvan de Kievit de grootste is. Daarnaast zijn er twee locaties voor kermisexploitanten: aan het Terbregsehof en in de Spaanse Polder. Deze twee worden opnieuw ingericht en brandveiliger gemaakt. Lege standplaatsen, die nu soms als opslag worden gebruikt, geeft de gemeente vrij, zodat er nieuwe standplaatsen bij komen.

Beheerplan

De gemeente wil verder het beheer op de woonwagenlocaties verbeteren. Zo gaan de gemeente en woningcorporatie samenwerken in een nieuwe beheerorganisatie. Voor iedere woonwagenlocatie komt een beheerplan, waarin de schone, hele en veilige leefomgeving centraal staat.

Het nieuwe woonwagenbeleid van het stadsbestuur moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Zie ook:
Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid

Aantal woonwagenstandplaatsen in Nederland

RTV Rijnmond: Woonwagenkamp De Kievit blij Ik ben een woonwagenmeisje ik pas niet in een huis

Geef een reactie

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.