Raad van State doet belangrijke uitspraak: opheffen standplaatsen mag zomaar niet

Gepubliceerd op 6 juli 2018 door redactie Het Wiel

Een bewoner van het woonwagencentrum in Elburg heeft, na een lange juridische strijd, een groot succes behaald. Niet alleen een persoonlijk succes, maar ook een overwinning voor alle woonwagenbewoners uit Nederland in de strijd tegen het uitsterfbeleid.

De zaak

De gemeente Elburg heeft in 2008 een zogenaamd ontmoedigingsbeleid ingevoerd. Dat beleid hield in dat de gemeente standplaatsen die leeg kwamen niet langer zou verhuren. Later heeft de gemeente dat beleid weer laten varen. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de gemeente niet aangetoond dat het opheffen van standplaatsen ingegeven was door een goede ruimtelijke ordening. Volgens de bestuursrechter had de gemeente vergeten alle belangen tegen elkaar af te wegen en dan op grond van afwegingen op het gebied van de ruimtelijke ordening – en dus geen andere afwegingen – een onderbouwde beslissing te nemen. De gemeente gebruikte andere argumenten die door de rechters niet als zodanig zijn geaccepteerd.

Hennepplantage

Volgens de bestuursrechter speelt het al dan niet aantreffen van een hennepplantage geen enkele rol in de belangenafweging op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ook het feit dat er een lege woonwagen staat of dat deze zelfs helemaal is verwijderd, speelt hierbij geen rol. Als de gemeente standplaatsen wil opheffen en de bestemming wil wijzigen dan kan dat alleen op gronden ontleent aan het belang van een goede ruimtelijke ordening. Het besluit van de gemeente Elburg was niet deugdelijk gemotiveerd en dus is de tuin weer terug bestemd naar wonen/woonwagenstandplaats.

Lessen

Het is dan ook voor alle woonwagenbewoners van groot belang op te letten of uw gemeente de bestemmingsplannen van uw woonwagencentrum wil veranderen. U moet dan direct actie ondernemen en juridische bijstand inroepen. Er moet geprocedeerd worden tegen de wijziging van het bestemmingsplan en wel tot de hoogste instantie. U maakt dan een goede kans op succes.

Gemeente of woningbouwvereniging

Let wel dit geldt in die zaken waarin de gemeente het bestemmingsplan wijzigt. Als de gemeente de bestemming niet verandert maar de woningbouwvereniging of de gemeente weigert nog langer te verhuren, dan ontstaat er weer een andere situatie. Dan hebben we te maken met het uitsterfbeleid en kunt u een beroep doen op de uitspraken van het College voor de rechten van de mens. Dit college heeft namelijk het uitsterfbeleid als discriminatie aangemerkt.

U kunt de zaak op mijn facebookpagina (woonwagenadvocatenkantoor Jaasma) zien of u kunt de uitspraak googlen onder Uitspraak Raad van State 201500484/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2015:3045).

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

* Dit artikel werd eerder geplaatst in Wiel 6-2015

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.