Schuldsanering: wanneer kom ik voor de Wsnp in aanmerking?

Gepubliceerd op 31 augustus 2018 door Het Wiel

U komt in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), als u eerst via een minnelijk schuldentraject heeft geprobeerd uw schulden op te lossen. Via een procedure bij de rechtbank kunt u de rechter verzoeken om toelating tot de Wsnp. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden om toegelaten te kunnen […] Lees verder »

Wat mag de hoogte van een woonwagen zijn – Discriminatie en gelijkheidsbeginsel

Gepubliceerd op 31 augustus 2018 door Het Wiel

In 2016 heeft de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter, een uitspraak gedaan waarin een paar belangrijke onderwerpen zijn besproken. Hoe hoog mag een woonwagen zijn, en als er andere woonwagenkampjes met hoge wagens zijn waarom mag dat bij ons dan niet? Is dat geen discriminatie en is dat niet in strijd met het recht […] Lees verder »

Omgevingsvergunning woonwagen en kosten

Gepubliceerd op 6 juli 2018 door Het Wiel

Voor het plaatsen van een woonwagen of ander soort bouwwerk is altijd een vergunning nodig. Vroeger heette dat de bouwvergunning en sinds enige tijd een omgevingsvergunning. De wetgeving op dit gebied is nog steeds volop in beweging. Over een tijdje zou het zo moeten zijn dat er nog maar één wet is waarin alle zaken […] Lees verder »

Geen uitspraak rechter over uitsterfbeleid – Ossenaar mag wel blijven

Gepubliceerd op 6 juli 2018 door Het Wiel

Op 14 januari 2016 deed de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant uitspraak in de zaak van de heer Kersten uit Oss. Hij wilde graag de huur van de standplaats van zijn overleden moeder voortzetten. Maar de gemeente Oss voert een zogenaamd uitsterfbeleid en was niet van plan de standplaats weer te verhuren. De kantonrechter was […] Lees verder »

Rechtspraak Woonwagenzaken 2010-2015

Gepubliceerd op 6 juli 2018 door Het Wiel

Ik sluit dit jaar af met een kort overzicht van de belangrijkste uitspraken over woonwagens en woonwagenlocaties van de afgelopen vijf jaar. Ik zal diverse soorten uitspraken behandelen.   Handhaven bouwvergunningen Over handhaving is veel te doen geweest. In Waalre is nogal het een en het ander gebeurd. De gemeente heeft daar gemeend handhavend te […] Lees verder »

Raad van State doet belangrijke uitspraak: opheffen standplaatsen mag zomaar niet

Gepubliceerd op 6 juli 2018 door Het Wiel

Een bewoner van het woonwagencentrum in Elburg heeft, na een lange juridische strijd, een groot succes behaald. Niet alleen een persoonlijk succes, maar ook een overwinning voor alle woonwagenbewoners uit Nederland in de strijd tegen het uitsterfbeleid. De zaak De gemeente Elburg heeft in 2008 een zogenaamd ontmoedigingsbeleid ingevoerd. Dat beleid hield in dat de […] Lees verder »

Mantelzorgwoning mag niet bij woonwagen; discriminatie?

Gepubliceerd op 6 juli 2018 door Het Wiel

Sinds 1 november 2014 is het mogelijk om zonder vergunning een mantelzorgwoning in de achtertuin te plaatsen. Wat zijn de regels. Aanbouw, vrijstaande woning of omgebouwde schuur Volgens het nieuwe Besluit Omgevingsrecht maakt het niet uit of er een aanbouw wordt gemaakt aan het bestaande woonhuis of dat er in de tuin een vrijstaande mantelzorgwoning […] Lees verder »

Grootschalige controle acties op woonwagencentra – massaal machtsvertoon

Gepubliceerd op 6 juli 2018 door Het Wiel

U ziet hier (onder artikel) een voorbeeld van een brief die bij de bewoners van een woonwagenlocatie in de bus is gedaan dan wel is afgegeven. Onder het mom dat de gemeente in alle delen van de stad, samen met onder meer de politie, met enige regelmaat controles uitvoert, ontvangen de bewoners deze brief. De […] Lees verder »

Nieuwe Huisvestingswet: geen toewijzingsregels meer voor standplaatsen

Gepubliceerd op 6 juli 2018 door Het Wiel

Volgens mij is bij het opstellen van de nieuwe Huisvestingswet, in werking per 1 januari 2015, een fout gemaakt. Men heeft over het hoofd gezien dat de verdeling van woonwagenstandplaatsen niet langer mogelijk is. Dat heeft te maken met de definitie van woonruimte die in de Huisvestingswet staat. De Huisvestingswet heeft het over een besloten […] Lees verder »

Wel of geen verdieping op woonwagen

Gepubliceerd op 3 juli 2018 door Het Wiel

Hoe hoog mag een woonwagen zijn? De laatste jaren wordt deze vraag steeds vaker gesteld. Veel woonwagenbewoners hebben behoefte aan meer woonoppervlakte, want ook de kinderen willen graag een eigen slaap-/studeerkamer. Huizen hebben ook een verdieping en woonwagens zijn gelijk gesteld aan huizen, is een veelgehoorde opmerking. De standplaatsen worden niet groter en de brandveiligheid […] Lees verder »

Copyright © Het Wiel 2016-2020 - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist. Tel. 030-2933863