Recht op een huurwoonwagen?

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

Heb ik recht op een huurwoonwagen? Dat lijkt een vrij eenvoudige vraag, maar het is onmogelijk daar een duidelijk antwoord op te geven. Er bestaat geen wet of regeling waarin iets staat over het verstrekken van huurwoonwagens. Ik vond in mijn boekenkast nog een exemplaar van de Wet Geldelijke steun woonwagens uit 1987. Artikel 4 […] Lees verder »

Zaak Waddinxveen: woonwagenwoning geen alternatief

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

De kantonrechter te Gouda heeft op 10 januari 2019 een belangrijke uitspraak gedaan waarin de vraag is beantwoord of een woonwagen hetzelfde is als een woonwagenwoning. De rechter wijst op twee artikelen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en besluit dat een woonwagenwoning niet gelijkgesteld kan worden met een woonwagen. Artikel […] Lees verder »

Protestacties: de stand van zaken

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

In heel het land vinden acties plaats voor meer standplaatsen voor woonwagens. Van Maastricht tot Friesland en van Rotterdam tot Zwolle. Veel bewoners voeren actie door caravans en tenten te plaatsen op in het verleden opgeheven woonwagenlocaties. De meesten met grote spandoeken met teksten als Wij willen ook wonen, Wij vechten voor behoud van onze […] Lees verder »

Uitsterfbeleid; hoe nu verder

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

De meeste lezers zullen nu wel op de hoogte zijn van het nieuwe beleid van onze regering als het gaat over de woonwagenstandplaatsen. Beleid is papier en dat is geduldig. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat er in uw gemeente standplaatsen gebouwd gaan worden of opgeheven standplaatsen weer terugkomen of geblokkeerde standplaatsen […] Lees verder »

Woonwagenstandplaatsen; nieuw beleid minister en wat kunt u doen

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

In het Wiel heeft u al kunnen lezen over het nieuwe beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid en wat dit inhoudt. Maar wat is nu de status van dit beleidsstuk. Met andere woorden: wat kunnen we er mee. Laat ik vooropstellen dat dit stuk van de minister een duidelijke steun biedt aan de jarenlange strijd […] Lees verder »

Huurder-medehuurder; standplaats overnemen

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

Veel jongeren willen graag een standplaats op hetzelfde woonwagencentrum als hun ouders en/of andere familieleden. Dat is de laatste twintig jaar alleen maar moeilijker geworden. In veel gemeenten is er niets bijgebouwd en vaak is zelfs het aantal standplaatsen afgenomen. Het zogenaamde uitsterfbeleid wordt daar gevoerd. Opa en oma Veel kinderen/kleinkinderen gaan daarom bij hun […] Lees verder »

Woonwagen kopen en garantie

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

Veel woonwagenbewoners hebben een eigen woonwagen. Sommige bouwen deze in eigen beheer maar de meeste bewoners zullen deze door een ander laten bouwen, een zogenaamde wagenbouwer. Vroeger waren er heel veel wagenbouwers, ik noem er enkele: Donkervoort, Likon en Kraaikamp. Slechts een aantal bedrijven mochten de huurwagens, de zogenaamde Vrom-wagens, bouwen. Deze wagenbouwers moesten dan […] Lees verder »

Bij overlijden hoofdhuurder: voortzetten huur ja of nee?

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

Niet zo lang geleden heeft het Gerechtshof uit Den Bosch uitspraak gedaan in het hoger beroep dat was aangespannen tegen het vonnis van de Kantonrechter. De woonwagenbewoner uit Oss die de huur van zijn overleden moeder voort wilde zetten, werd opnieuw in het gelijk gesteld. Nu door een hogere rechter. Dat betekent dat u en […] Lees verder »

Huurtoeslag voor alleen de standplaats

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

Kun je huurtoeslag, vroeger huursubsidie, krijgen als je alleen een standplaats huurt zonder de woonwagen? Die vraag wordt steeds belangrijker nu de huren van standplaatsen almaar stijgen. Er zijn steeds meer standplaatsen die meer dan driehonderd euro aan huur doen. Deze vraag heb ik voorgelegd aan de Belastingdienst afdeling toeslagen. Na enig heen en weer […] Lees verder »

Uitsterfbeleid; Stand van zaken

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

Hoe staat het nu met het uitsterfbeleid? We horen en lezen veel over uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens die gemeenten en woningbouwverenigingen op de vingers tikt als ze standplaatsen opheffen terwijl de noodzaak daarvan niet kan worden aangetoond. Zelfs de Rijksoverheid is aangesproken op haar beleid inzake het aanleggen – […] Lees verder »

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.