Bouwen: bezint eer ge begint…

Gepubliceerd op 23 oktober 2013 door redactie Het Wiel

“Bezint eert ge begint”. Dit gezegde gaat zeker op bij het plaatsen van een nieuwe woonwagen. Het laten bouwen of zelf bouwen van een woonwagen kost veel geld. Daarom is het absoluut belangrijk om van te voren te informeren naar de bouwmogelijkheden.

Bestemmingsplan

Deze informatie kunt u krijgen bij de afdelingen bouwen en wonen van uw gemeente of stadsdeel. De ambtenaren zullen eerst kijken in het bestemmingsplan. Hierin staat namelijk wat de bouwmogelijkheden zijn voor uw standplaats. Hoe hoog mag de wagen zijn, hoe breed en hoe groot. Dat zijn vaak algemene regels. Van deze regels kan een gemeente, als men dit wil, ook afwijken. Dan zal een procedure gevolgd moeten worden die “vrijstellingsprocedure” heet. Een gemeente kan dan afwijken van het bestemmingsplan en alsnog bijvoorbeeld een hogere of grotere woonwagen toestaan dan in het bestemmingsplan is opgenomen.

Bouwbesluit

Daarnaast moet de woonwagen voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. Tegenwoordig is vooral de brandveiligheid van groot belang. En terecht. U wilt allen veilig staan zodat het ook in uw belang is dat, als uw buurman een wagen van 10 meter breed aan het bouwen is, de gemeente hier een stokje voor steekt als dat nodig is. Het kan namelijk zo zijn dat u daarna nooit meer een vergunning krijgt om uw eigen wagen te vernieuwen vanwege de te kleine afstand met uw buren. Er is wel wat te doen aan de brandveiligheid door technische maatregelen, maar als woonwagens te kort op elkaar staan dan helpt niets.

Bezwaren

Bouwaanvragen worden van te voren gepubliceerd. Dat is verplicht en van groot belang, zeker als er vrijstellingen gegeven worden. Tegen het verlenen van vrijstelling kan eenieder bezwaar maken. Tegen de bouwvergunning kan dat ook maar dan alleen door de belanghebbenden. In principe moet u wachten met bouwen/plaatsen totdat de vergunning onherroepelijk is geworden en dat kan soms erg lang duren. Als u niet wacht, zijn de gevolgen geheel voor eigen risico.

In veel gevallen zullen er omwonenden zijn die zich er tegenaan gaan bemoeien. Dat is vrij normaal en u dient hier niet van te schrikken. Dat gebeurt ook bijna altijd bij de bouw van woningen. Vaak zijn er nog buurtschappen of stichtingen voor buurtbeheer of bescherming van landschappelijke waarden die zich ermee gaan bemoeien. Een tip is dan ook om, voordat u de bouwvergunning gaat aanvragen, de plannen met de directe buren en ook de bewoners van de omliggende huizen te bespreken. Nodig ze een keer uit en leg de plannen voor. Dat voorkomt veel ellende en onbegrip en daarmee vaak ook veel bezwaarschriften. Hou er rekening mee dat als er een vrijstelling nodig is, de vergunning niet snel zal worden verleend. U moet rekenen op minimaal zes maanden en vaak nog langer. Begin dus op tijd met informeren en aanvragen. De bouwtekeningen zullen door de woonwagenbouwer aangeleverd moeten worden, evenals de constructieberekeningen en overige benodigde technische gegevens. Maak daarover van te voren afspraken met de wagenbouwer. Geef de definitieve bouwopdracht pas als u zeker bent van de vergunning en dus het uiterlijk van de woonwagen.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken.

(Bron: Het Wiel 7-2006)

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.