Burgemeesters sluiten steeds vaker woonwagens

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

Enige jaren geleden heb ik geschreven over de gevolgen voor de huurovereenkomst als er in een woning, op de standplaats of in een woonwagen een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Dat beleid wordt nog steeds vrij radicaal voortgezet. De huurovereenkomst wordt ontbonden en de woning of de standplaats wordt ontruimd. Alleen in zeer bijzondere situaties wordt daar nog van afgezien. Ook al is er nu een meerderheid in de Tweede Kamer die voor legalisering van wietteelt is, thuisteelt zal toch wel verboden blijven.

Wet Damocles

De burgemeesters hebben de bevoegdheid, nadat zij er door de politie op gewezen zijn dat er sprake is van overtreding van de Opiumwet, om een woning, bedrijf of woonwagen dicht te laten timmeren. Juridisch is dat dan een last onder bestuursdwang. Die mogelijkheid is bekend onder de naam Wet Damocles. Sinds de invoering van deze wet is er veel gebeurd en zijn er diverse uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Dacht iedereen dat deze wet bedoeld was om overlast vanuit drugspanden te bestrijden, dat klopt niet. Volgens de rechter kan de wet ook ingezet worden als er een hennepkwekerij of een handelsvoorraad drugs in een woning wordt aangetroffen. Ook als er helemaal geen sprake is van handel, overlast of aanloop van drugsgebruikers vanuit die woning. Zelfs de aanwezigheid van een kleine hennepkwekerij is voldoende om de woning voor drie maanden of langer dicht te timmeren.

Beleidsregels

De meeste gemeenten hebben speciale regels opgesteld, zogenaamde beleidsregels, waarin omschreven staat wanneer de burgemeester overgaat tot sluiting van een woning en voor welke periode. Meestal krijgt men bij de eerste keer een waarschuwing. Dat kan anders zijn als men vindt dat er sprake is van een ernstig geval. Je bent al snel een ernstig geval als er sprake is van een tweede keer, of als er naast een hennepkwekerij nog andere verboden spullen gevonden worden. Een boksbeugel kan dan al genoeg zijn.

Bezwaar

Omdat er sprake is van een bestuursrechtelijk besluit staan de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen het sluitingsbevel open. Je kunt binnen zes weken in bezwaar en als er spoed geboden is omdat de sluiting al snel gaat plaatsvinden, kun je naar de bestuursrechter in kort geding. De rechter zal dan goed kijken naar de gemeentelijke regels en of deze juist zijn toegepast. Ook zal de rechter kijken of er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de burgemeester af moet zien van het sluiten en alternatieve maatregelen moet treffen.

Ontbinden huur

Nu zou dat dichttimmeren voor drie maanden in principe nog te overzien zijn. Maar de wet Damocles  bepaalt ook dat de verhuurder de huurovereenkomst buiten gerechtelijk, dus zonder tussenkomst van een rechter, kan ontbinden nadat een woning is dichtgetimmerd. Dat wil overigens niet zeggen dat je zomaar ontruimd kunt worden. Daarvoor moet de verhuurder toch nog naar de rechter maar de woning kan dan wel al gesloten zijn.

Nieuwe uitspraak

Onlangs heeft het gerechtshof uit Den Haag een interessante uitspraak gedaan. De burgemeester had een woonwagen gesloten zonder dat de standplaats ook gesloten werd. De bewoner bleef op de standplaats wonen in een caravan. Volgens het Gerechtshof leverde de enkele sluiting van de woonwagen geen grond voor de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst van de standplaats. Die overeenkomst bleef dus overeind. De bewoner had hier uiteindelijk niet zoveel aan, omdat het aantreffen van een hennepplantage of grotere hoeveelheid soft of harddrugs al snel reden is om de huurovereenkomst te ontbinden, maar dan niet buitengerechtelijk maar door de rechter. Dat betekent dat er toch nog een toets plaatsvindt door een rechter en dat is natuurlijk altijd beter dan dat de huurovereenkomst buiten de rechter om wordt ontbonden.

Door:  Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

* Dit artikel is eerder verschenen in Het Wiel 2-2017.

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.