De huurcommissie en woonwagen

Gepubliceerd op 21 mei 2014 door redactie Het Wiel

Wij kennen in ons land een huurcommissie. Deze commissie heeft bepaalde bevoegdheden op het gebied van het huurrecht. Ook woonwagenbewoners die een woonwagen of standplaats huren, kunnen bij de huurcommissie terecht. Bijvoorbeeld als de huur te hoog is, er achterstallig onderhoud is of als de verhuurder zich niet houdt aan de plicht om te overleggen met een vertegenwoordiging van de huurders.

Hoogte huur

U kunt de huurcommissie vragen de hoogte van uw huur te toetsen aan de wettelijke regels. Dat kan binnen 6 maanden nadat u een nieuw huurcontract heeft getekend en u denkt dat de huur te hoog is. De huurcommissie zal deze huur dan toetsen aan de regels. Dat kan nooit leiden tot een hogere huur. De wettelijke grens voor de sociale huur is nu € 664,66 per maand. Deze grens is van groot belang omdat u voor huren boven dat bedrag geen recht hebt op huurtoeslag. Ook zijn alle wettelijke regels over de huurprijzen dan niet van toepassing.
Als u denkt dat de huur te hoog is, dat wil zeggen hoger dan de maximaal toegestane huurprijs, kunt u ook de zaak voorleggen aan de huurcommissie. Ook als de verhuurder zich niet houdt aan de wettelijk toegestane huurverhoging, dit jaar vastgesteld op maximaal 2.3 %, kunt u naar de huurcommissie. Als uw inkomen echter hoger is dan € 43.000 dan mag de verhuurder de huurprijs met maximaal 7.3% verhogen.

Achterstallig onderhoud of ernstig gebrek

Heeft het gehuurde achterstallig onderhoud of is er een ernstig gebrek dan kunt u deze zaak ook bij de huurcommissie aankaarten. De huurcommissie zal de zaak dan zelf gaan onderzoeken en een rapport opstellen. De huurcommissie zal dan vaststellen of er sprake is van achterstallig onderhoud dan wel een ernstig gebrek dat eerst opgelost moet worden voordat er nog sprake kan zijn van een huurverhoging. In ernstige gevallen kan de huurcommissie ook bepalen dat de huur fors wordt verlaagd totdat de verhuurder de gebreken heeft hersteld. Deze procedure is voor een huurder niet helemaal gratis maar de kosten van € 25 zijn te overzien. Bovendien krijgt u die 25 euro weer terug als u in het gelijk wordt gesteld. De huur kan wel tot 40% van de huur verlaagd worden en dat net zolang totdat de gebreken verholpen zijn. De gebreken moeten dan wel ernstig zijn. De procedure bij de huurcommissie kan een goed alternatief vormen voor een procedure bij de Kantonrechter. U moet wel rekening houden met een vrij lange behandeltijd en dat is wel jammer. De verhuurder of u, als u in het ongelijk wordt gesteld, kunnen van de uitspraak wel in beroep bij de kantonrechter. Dat moet binnen 8 weken gedaan worden anders gaat het over.

Verplicht overleg met de huurders

De huurcommissie kan ook geschillen behandelen die gaan over het overleg tussen verhuurder en huurdersvereniging of bewonerscommissie. Verhuurders hebben namelijk de plicht met een vertegenwoordiging van de huurders te overleggen. Dat is geregeld in de Wet overleg huurder verhuurder (WOHV).
Er bestaan twee soorten huurdersorganisaties. Er kan een vereniging of stichting opgericht worden die de belangen van alle huurders van een bepaalde woningbouwcorporatie vertegenwoordigd of er kan een bewonerscommissie opgericht worden. Zo’n commissie kan opgericht worden als het wooncomplex meer dan 25 woningen bevat. Ik ga er van uit dat dit ook geldt voor een woonwagencentrum of meerdere centra als die uit meer dan 25 standplaatsen bestaan en één en dezelfde verhuurder kennen.

De verhuurder is verplicht met een huurdersvereniging of bewonerscommissie te overleggen over belangrijke zaken die de bewoners aangaan. Er bestaat een recht op informatie, een recht op overleg, een adviesrecht en een recht om zaken op de agenda te zetten.
Een huurdersvereniging of stichting heeft wel meer bevoegdheden dan een bewonerscommissie. Zo heeft een bewonerscommissie helaas geen recht op een vergoeding van gemaakte kosten maar de verhuurder moet wel enigszins helpen. Bijvoorbeeld door vergaderruimte beschikbaar te stellen en een kopieerapparaat te laten gebruiken.

Voor het voeren van een procedure bij de huurcommissie kunt u over het algemeen geen pro deo bijstand van een advocaat krijgen. Er wordt van uit gegaan dat mensen dit zelf kunnen.

Op de site van de huurcommissie kunt u allerlei formulieren ophalen zodat u zelf kunt bekijken hoe het zit met de hoogte van uw huur. Formulieren om allerlei aanvragen te doen kunt u daar ook zelf invullen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de site van de rijksoverheid.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

Bron: Wiel 3-2012

 

Reacties

  1. Het is toch ook zo dat Woonwagenbewoners als zij een Bewonerscommissies hebben dat zij dan gebruik kunnen maken van de overlegwet Huurder/Verhuurder?

    Groet, Theo De Man

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.