Eigen wagen en bijstandsuitkering

Gepubliceerd op 3 juli 2018 door redactie Het Wiel

De afgelopen jaren is er al veel te doen geweest over of een woonwagen roerend dan wel onroerend goed zou zijn. Als het onroerend is hoe zit het dan met de juridische natrekking en hoe zit het met de onroerende zaak belasting. Als de woonwagen dan door natrekking eigendom is geworden van de eigenaar van de grond dan heb je voor de bijstand eigenlijk geen vermogen dat mee zou moeten tellen.

Voor de duidelijkheid; algemeen wordt nu aanvaardt dat een woonwagen onroerend is. Dat komt om dat vrijwel alle moderne woonwagens verbonden zijn met de ondergrond door leidingen en doordat de buitenzijde van de meeste wagens gewoon doorloopt tot op de grond en het er dan ook uitziet als een geheel met de ondergrond. Als er van uitgegaan wordt dat dit zo is dan is er tevens sprake van juridische natrekking en dat houdt dan weer in dat de eigendom vervalt aan de grondeigenaar. Dat is voordelig in die zin dat er dan aan u als huurder geen woz-aanslag kan worden opgelegd. Het is nadelig als de verhuurder failliet zou kunnen gaan. Dat risico is in Nederland vrijwel verwaarloosbaar.

Bijstandsuitkering en eigen vermogen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te kunnen komen mag je niet over veel vermogen beschikken. Een eigen woonwagen is vermogen. Je zou zeggen dat als de woonwagen dan door middel van natrekking eigendom is geworden van de eigenaar van de grond, je geen vermogen hebt waarmee de bijstandsuitkering rekening zou houden. Dat is echter niet waar. Onze hoogste bestuursrechter op het gebied van de sociale zekerheid heeft onlangs bepaald (ECLI:NL:CRVB:2014:2136, dat een eigen woonwagen wel gezien wordt als bezit in de zin van de Wet Werk en Bijstand.

Vrijlaten deel

Een deel van de waarde van de woonwagen wordt echter vrijgesteld en wel een bedrag van € 48.000. Voor het meerdere zou u dan een leenbijstand kunnen ontvangen. Dat is op zich geen probleem zolang u bijstand blijft krijgen. Als u echter weer een baan zou vinden en uw inkomen neemt weer toe dan moet u de lening alsnog terugbetalen.

Uit je wagen gezet

Onlangs verscheen er een bericht dat een vrouw samen met haar dochter van 7 jaar uit haar wagen gezet werd. Dat speelt in de gemeente Oss. De rechter van de rechtbank Den Bosch vond dat dit door de beugel kon. De vrouw kreeg een verbod om drie maanden in haar wagen te komen.

Vaak bellen mensen mij met de vraag of de gemeente of de woningbouwvereniging je op straat kunnen zetten zonder enige vorm van opvang. Ik moet u zeggen dat dit regelmatig blijkt te gebeuren. Als er kleine kinderen betrokken zijn en er is geen alternatieve opvang dan zal er vaak wel een plekje in de dakloze opvang zijn, maar daar willen de meeste gezinnen niet graag met hun kinderen verblijven. Rechters hebben vaak maling aan dergelijke argumenten en spreken ontruimingsvonnissen uit zonder rekening te houden met de gevolgen althans die gevolgen komen geheel voor rekening en risico van degene die ontruimd wordt.

Huurschuld

Als je als huurder drie maanden huurschuld of meer hebt, of je betaalt heel vaak te laat dan wel onregelmatig, dan kan de kantonrechter jouw huurcontract ontbinden en dan sta je gewoon op straat. Daar is meestal helmaal niets tegen te doen. Hetzelfde geldt bij het aantreffen van wietplantages in of rond de standplaats dan wel woonwagen. Dat heeft dan alles te maken met het feit dat een huurder een contract heeft met een verhuurder en als je dan niet handelt zoals is afgesproken dan mag een van de partijen de overeenkomst ontbinden. We noemen dat met een moeilijk woord wanprestatie. Omdat er sprake is van woonruimte moet er altijd een rechter aan te pas komen en bij betalingsachterstanden kan er nog wel eens een regeling getroffen worden om erger te voorkomen. Bij wietplantages is dat niet het geval. Sommige gemeente hanteren dan een regel dat je een tijd geen gebruik meer mag maken van de standplaats/woonwagen zonder dat je de plaatst definitief verliest. Dat is natuurlijk altijd beter dan alles te verliezen.

Sluiting van de woonwagen

De laatste jaren is het sluiten van de woonwagen op last van de burgemeester steeds populairder geworden. De burgemeester heeft op grond van de Opiumwet deze bevoegdheid. Indien er sprake is van drugshandel vanuit of van nabij het gehuurde kan de burgemeester besluiten de woonwagen tijdelijk te sluiten. Dat kan in geval van eigen wagens. Bij huurwagens zal meestal de gang naar de kantonrechter gevolgd worden. Als ik het goed begrijp is dat dit ook in Oss is gebeurd en dat de woonwagen voor drie maanden niet gebruikt mag worden. Voor de mensen die dit betreft heel erg natuurlijk maar het alternatief dat je de standplaats helemaal kwijt bent is erger. In toenemende maten zien we dit gebeuren.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

* Dit artikel werd eerder geplaatst in Wiel 5-2014

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.