Hoe werkt de gemeente

Gepubliceerd op 3 juli 2018 door redactie Het Wiel

Gemeenten nemen een steeds belangrijkere rol in binnen het dagelijkse leven van veel Nederlanders, zo ook in het leven van woonwagenbewoners. Hadden we voorheen nog veel te maken met de rijksoverheid en de provinciale overheid, nu is steeds meer verschoven naar gemeenten en woningbouwverenigingen. De gemeenten worden straks ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de thuiszorg. U zult als bewoner steeds meer te maken krijgen met de gemeente. In dit stukje wil ik uitleggen hoe de gemeente werkt en hoe u besluiten kunt beïnvloeden.

Het besturen

Het besturen van de stad is in handen van de gemeenteraad, het college en de burgemeester. De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur en het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur.
De gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan, wordt direct gekozen door de burgers en treedt op namens de bevolking. De gemeenteraad geeft aan wat de bevolking graag wil dat er in de stad gebeurt. De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid vast. Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

De gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit minimaal zeven personen en maximaal 45 personen. De raadsleden zijn direct gekozen via de gemeenteraadsverkiezingen. In maart kunt u weer uw stem uitbrengen op een raadslid, want dan zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. De raadsleden zijn lid van een politieke partij waarvan de grootste zijn de PvdA, het CDA en de VVD. In veel gemeenten zijn ook lokale politieke partijen opgericht die vaak opkomen voor bepaalde belangen.
De gemeenteraadsleden doen hun werk voor de raad naast hun normale baan. Dat is best moeilijk te combineren en veel raadsleden hebben dan ook een erg druk bestaan. De burgemeester is overigens wel fulltime in dienst, net als de meeste wethouders.
In de gemeenteraad heeft ieder raadslid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De commissies

De meeste gemeenteraden zijn opgedeeld in commissies, zodat niet steeds met hele grote groepen vergaderd hoeft te worden en men zich ook beter kan specialiseren in bepaalde onderwerpen. Zo heb je vaak commissies ruimtelijke ordening of economie en financiën. U kunt op de website van de gemeente zien welke commissies er in uw gemeente zijn en waar u met welke vraag terecht kunt. Invloed op besluitvorming begint in de commissies. Daar zitten de raadsleden die over het onderwerp gaan en die de wethouder kunnen beïnvloeden bij zijn besluitvorming. U kunt de namen van de raadsleden en hun contactgegevens vinden op de website van de gemeente. Meestal kunt u hen rechtstreeks benaderen. U kunt meestal ook inspreken in de commissievergaderingen en vaak ook in de gemeenteraad. U moet zich dan wel van tevoren aanmelden bij de griffier van de commissie of de gemeenteraad.

De wethouders

De wethouders zijn belast met het dagelijks leiding geven aan de gemeente. Zij zijn gespecialiseerd op bepaalde gebieden. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders, ook wel het college van B en W genoemd. Zij staan aan het hoofd van een groot aantal ambtenaren die alle besluiten voorbereiden. Het college van B en W vergadert iedere week. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Wel worden de besluiten openbaar gemaakt. De Burgemeester is daarnaast ook belast met het handhaven van de openbare orde en sommige vergunningen, zoals horecavergunningen. De burgemeester is meestal de persoon die de gemeente naar buiten toe vertegenwoordigt. Zo kennen veel mensen wel de naam van de burgemeester van Amsterdam of Rotterdam maar niet de namen van de wethouders van die gemeenten. Binnen het woonwagenbeleid spelen veel burgemeesters een prominente rol als burgervader. Zij laten zich wel zien op de woonwagencentra, terwijl het de wethouders zijn die meestal de besluiten over uw belangen zullen nemen.

Inspraak

Veel gemeenten kennen diverse manieren waarop inwoners inspraak kunnen hebben. U kunt gaan inspreken bij de commissie of de gemeenteraad. U kunt een “raadsadres” schrijven, een brief aan de raad met uw verzoek. Er zijn meestal mogelijkheden tot een burgerinitiatief. Hiermee verplicht de gemeenteraad zich dit onderwerp te behandelen. In sommige gemeenten kunt u een petitie indienen of een enquête uitlokken. Iedere gemeente heeft dit weer anders geregeld en dat kunt u allemaal terugvinden op de website van de gemeente.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

* Dit artikel werd eerder geplaatst in Wiel 1-2014

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.