Mag ik de huurstandplaats overnemen van mijn ouders?

Gepubliceerd op 21 mei 2014 door redactie Het Wiel

Het lijkt een landelijke trend: steeds meer gemeenten en woningcorporaties gaan over tot verkoop van standplaatsen. Of ze geven standplaatsen in erfpacht. Een goede ontwikkeling, denk ik. Het zorgt er tenminste voor dat er niet nóg meer standplaatsen opgeheven worden. En zo kunnen woonwagenbewoners nog iets van hun wooncultuur overeind houden.
Als u een standplaats heeft gekocht of in erfpacht genomen, dan kunt u – meestal zonder veel voorwaarden – deze standplaats overdragen aan een ander. Dus ook aan uw kind of kleinkind.

Hoofdregels huurstandplaats

In principe kunnen kinderen geen huurstandplaats of huurwagen van hun ouders of grootouders overnemen. Ook niet als ze daar staan ingeschreven. En ook niet als ze daar al heel lang staan ingeschreven.
De relatie tussen ouders en kinderen is erop gericht dat kinderen zelfstandig worden en op zichzelf gaan wonen. Zo ziet de wetgever dat ook. De wet staat dan ook niet toe dat kinderen de huur van hun ouders voortzetten of overnemen. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn beperkt.
Bijvoorbeeld als ouder en kind allebei al op leeftijd zijn. Soms loopt een huwelijk mis en gaat een kind weer bij zijn ouders wonen. Als blijkt dat er tussen de ouders en dit kind een gemeenschappelijke huishouding is én een duurzame samenlevingsrelatie (die ook op de toekomst is gericht), dan kan dit een uitzondering vormen op de hoofdregel.
Hetzelfde geldt voor grootouders en kleinkinderen. Soms is een kleinkind, wegens bijzondere omstandigheden, gaan samenwonen met zijn grootouders. Duurt deze relatie een aantal jaren – minimaal twee jaar – en is voldaan aan de eis van de duurzaamheid, dan kan dit leiden tot een medehuurderschap en overname van huur. Medehuurderschap wil zeggen dat je samen op het huurcontract staat.

Na overlijden

Overlijdt de hoofdhuurder? Dan moet de huurstandplaats in principe binnen twee maanden leeg opgeleverd worden. Staat er, naast de hoofdhuurder, nog een persoon ingeschreven op dit adres? Dan kan die – binnen zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder – een verzoek bij de rechter indienen om de huur te mogen voortzetten.
Hier gelden bijna dezelfde voorwaarden als bij het overnemen van de huur of het verkrijgen van het medehuurderschap. Ook hier moet er sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Let goed op: het moet binnen zes maanden, anders kan het niet meer.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de hoofdhuurder? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. U wordt dan door de wet volledig beschermd. Als er onverhoopt iets gebeurt met de hoofdhuurder – zoals vertrek naar een verzorgingshuis of overlijden – , dan zet u de huur gewoon op uw eigen naam voort. U hoeft daar niets voor te doen, de wet heeft dit zo geregeld. Voor alle duidelijkheid: voor partners van hetzelfde geslacht gelden dezelfde regels.
Het is wel van belang dat de gehuwden of partners in de gezamenlijke woning verblijven op het moment dat er een beroep wordt gedaan op deze vorm van huurbescherming. Deze bepaling ziet toe op de bescherming van het huurrecht van de echtelijke woning. Na een echtscheiding – of ontbinding van het partnerschap – moet de woning aan één van beiden toegewezen worden. Dit kan op verzoek van de partners gedaan worden.

Woonwagen: roerend of onroerend

De kortgedingrechter in Utrecht heeft onlangs voor verwarring gezorgd met zijn uitspraak: een woonwagen in Utrecht dient als roerende zaak beschouwd te worden.
Wij waren ervan overtuigd dat een normale woonwagen als ónroerende zaak beschouwd dient te worden. Onroerende zaken zijn zaken die niet verplaatst kunnen worden. Een stuk grond bijvoorbeeld, maar ook een gebouw dat duurzaam met de grond is verenigd. Een woonwagen is toch bedoeld om duurzaam op een standplaats te staan? Dus onroerend!
De rechter in Utrecht ziet dit blijkbaar heel anders.
Als dit de nieuwe trend wordt, is het vestigen van opstalrecht niet langer nodig. Dan kunt u allemaal de ten onrechte betaalde onroerende zaakbelasting gaan terugvragen. Ik ga er echter van uit dat hier een vergissing is gemaakt en de woonwagen nog steeds als onroerende zaak beschouwd moet worden.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

Bron: Wiel 7-2012

Reacties

  1. Hallo, stel mijn vader overlijdt kan ik dan de huur overnemen zodat ik gewoon in huis kan blijven wonen? Ik ben er geboren en getogen, ik woon dus nog steeds thuis. Wat moet ik ervoor doen? Ik hoor graag van u dank u wel.

  2. Kinderen moeten het recht hebben om de woonwagen standplaats van de overleden ouders over te nemen, ze zijn tenslotte geboren en getogen woonwagenbewoners en kunnen niet aarden in een woonhuis.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.