Mantelzorgwoning mag niet bij woonwagen; discriminatie?

Gepubliceerd op 6 juli 2018 door redactie Het Wiel

Sinds 1 november 2014 is het mogelijk om zonder vergunning een mantelzorgwoning in de achtertuin te plaatsen. Wat zijn de regels.

Aanbouw, vrijstaande woning of omgebouwde schuur

Volgens het nieuwe Besluit Omgevingsrecht maakt het niet uit of er een aanbouw wordt gemaakt aan het bestaande woonhuis of dat er in de tuin een vrijstaande mantelzorgwoning wordt geplaatst. Een bestaande vrijstaande schuur verbouwen mag ook. In alle gevallen mag het bouwwerk maximaal 3 meter hoog zijn, met een nokhoogte van maximaal 5 meter. De woning mag een zolder hebben, maar er mag alleen op de begane grond gewoond worden. Daar moeten keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer zich ook bevinden. Hoe groot het oppervlak van de mantelzorgruimte mag worden, hangt af van de grootte van het perceel en de eventuele aanwezigheid van andere bouwwerken. De afstand van de mantelzorgwoning tot de openbare ruimte moet ten minste 1 meter zijn.

Ouders in huis of bij de ouders intrekken

Volgens de nieuwe regelgeving maakt het niet uit wie in de mantelzorgwoning gaat wonen; de mantelzorger of de ontvanger van de zorg. Zo kunnen kinderen hun ouder ‘in huis’ nemen, maar kunnen ouders ook hun kind laten intrekken om zorg te verlenen. De mantelzorger hoeft niet per se familie te zijn van de mantelzorgontvanger. Er moet wel sprake zijn van een ‘sociale relatie met zorg die uitstijgt boven wat huisgenoten gebruikelijk voor elkaar doen’. En de afstand tussen mantelzorger en mantelzorgontvanger moet een aanbouw of huisje in de tuin noodzakelijk maken. Wie een buurvrouw mantelzorg gaat verlenen, kan dus geen aanspraak maken op de versoepeling.

Verdere regels

De mantelzorgwoning mag bewoond worden tot de mantelzorg stopt. De woning hoeft daarna niet afgebroken te worden, maar moet wel in oude staat teruggebracht worden of zo aangepast dat het niet meer bewoond kan worden (sanitair en keuken mogen dus niet meer aanwezig zijn). Het bouwwerk kan daarna als opslag, hobbyschuur of kantoor gebruikt worden. De nieuwe regels staan boven de bestemmingsplannen van gemeenten, waardoor landelijke eenduidigheid ontstaat. Bron: Langzultuwonen.nl

Buitengebied

In het buitengebied, zeg maar buiten de bebouwde kom, mag zelfs tot 100 m2 worden gebouwd. Men mag dan ook een woonwagen plaatsen. De omgekeerde wereld.

Verboden bij woonwagen

Allemaal prachtig zou je zeggen maar voor woonwagens wordt een uitzondering gemaakt. Artikel 2 Bijlage II van het besluit Omgevingsrecht stelt dat dit niet geldt voor een woonwagen. Uit de toelichting blijkt dat men deze bepaling heeft overgenomen uit het oude Besluit bouwvergunningvrije en lichte-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) uit 2002 Daar stond al geschreven dat deze regels niet golden bij of aan een woonwagen. Uit de toelichting bij dit onderdeel blijkt het volgende. Citaat: “Woonwagens zijn zodanig specifiek van aard (verplaatsbaar, op standplaats geplaatst) dat ook daarvoor een uitzondering ten aanzien van het bouwvergunningvrij kunnen bouwen van eerder genoemde typen bouwwerken is opgenomen.”

Dat is dan de onderbouwing van het verbod om aan of bij een woonwagen een mantelzorgwoning te mogen plaatsen. Dit terwijl er wel een woonwagen bij een woning geplaatst mag worden als deze als mantelzorgwoning dienst gaat doen, althans als woning voor de mantelzorger. Dat mag dan kennelijk wel. Ik zie de logica van deze wetgeving niet. Juist in de woonwagenwereld is mantelzorg onderdeel van deze cultuur. Mij lijkt deze wetgeving discriminatoir ten opzichte van woonwagenbewoners.

Ik roep mensen op die graag een mantelzorgwoning zouden willen plaatsen om zich te melden bij Het Wiel. Samen kunnen we dan onderzoeken wat we zouden kunnen doen tegen deze regelgeving.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

* Dit artikel werd eerder geplaatst in Wiel 5-2015

 

Reacties

 1. Geachte Heer/ mevrouw
  Ik mail u naar aanleiding over uw artikel in het wiel betreffende mantelzorg bij woonwagenbewoners.
  Mijn opa en oma zijn eind 70 en gaan steeds verder achteruit, dus wij gaan bij hen wonen en hen helpen waar nodig.
  Nu willen we graag een mantelzorgwoning, alles gelijkvloers en aangepaste badkamer, dus vandaar mijn reactie op uw artikel.
  Zou u iets kunnen betekenen voor ons?
  Mvg a hendriksen

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.