Schade aan wagen door verzakking standplaats

Gepubliceerd op 21 mei 2014 door redactie Het Wiel

WoonwagenrechtMet enige regelmaat lopen woonwagens schade op doordat de standplaats op diverse punten is verzakt. Dit leidt vaak tot schade aan tegelwanden en scheurvorming op diverse plaatsen. Bij extreme verzakkingen kan het zelfs leiden tot kromtrekken of ‘knikken’ van de woonwagen. Bij dubbele woonwagens treedt vaak lekkage op. De delen kunnen ook los van elkaar raken.

Ook ontstaan verzakkingen doordat zwaar verkeer op te korte afstand van de woonwagens rijdt of door andere werkzaamheden, zoals het heien van palen, het vellen van bomen en allerlei andere activiteiten die tot trillingen in de woonwagen kunnen leiden.

Hoe zit het juridisch

Er moet onderscheid gemaakt tussen gehuurde standplaatsen en eigen standplaatsen. Bent u eigenaar van de standplaats, dan bent u in principe zelf verantwoordelijk voor de standplaats en het onderhoud daaraan. Anders ligt het wanneer de gemeente of woningcorporatie u een standplaats heeft verkocht die niet voldoet aan hetgeen waaraan hij zou moeten voldoen. Dit in relatie tot de koopsom. U moet het zo zien; als u een wasmachine van Miele koopt voor 2000 euro mag u daar meer van verwachten dan van een Zanussi van 300 euro. Meer garantie, een langere levensduur en betere prestaties. Zo is het ook met een standplaats die u gekocht heeft. De standplaats moet in die zin voldoen dat er een normale woonwagen op geplaatst kan worden, zonder dat dit tot schade aan de wagen lijdt. U moet wel zorgen dat u de woonwagen af en toe opnieuw stelt omdat een normale zetting van de ondergrond er gewoon bij hoort. Als u de woonwagen zelf heeft geplaatst moet u er ook voor zorgen dat de onderstempeling goed gebeurt. Dus niet met kleine zacht houten plankjes maar op staal en hardhouten planken.

Huur

Als u een standplaats huurt dan maakt het uit of u een eigen wagen heeft geplaatst of een huurwagen bewoont. Bij een eigen wagen gelden de hierboven genoemde voorwaarden van correcte plaatsing en ondersteuning. De verhuurder is dan wel verantwoordelijk voor de standplaats. De verhuurder verhuurt u een standplaats voor een woonwagen en deze plaats moet daarvoor dan ook geschikt zijn. Is de standplaats ongelijkmatig of overmatig verzakt, dan is de verhuurder hiervoor aansprakelijk. In de huurovereenkomst kunnen wel bepaalde zaken uitgesloten worden. Wat we tegenwoordig veel zien is dat in de huurovereenkomst een maximum gewicht wordt opgenomen. U dient zich daaraan te houden.

Voor 2012 bestonden er nog wettelijke bepalingen over de aanleg van standplaatsen en aan welke eisen ze moesten voldoen. Sinds die tijd zijn alle bepalingen over standplaatsen uit het Bouwbesluit verwijderd. Geen maximale afmetingen en geen bepalingen over constructies. Het enige dat nog telt is dat de standplaats er voor moet zorgen dat de constructie van de woonwagen voldoende wordt ondersteund, dit conform de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van de woonwagen.

Schade door werkzaamheden

Het gebeurt regelmatig dat in de nabijheid van de woonwagen werkzaamheden worden verricht die tot beschadiging van de woonwagen leiden. Wat hierbij van groot belang is, is dat de werkzaamheden pas gaan beginnen nadat uw woonwagen door een schade-expert is opgenomen. Als de werkzaamheden klaar zijn en u geeft aan dat er schade is ontstaan, moet er opnieuw een rapport opgemaakt worden en moet de schade vastgesteld worden. Uw schade moet dan hersteld of vergoed worden. Dit is zoals het zou moeten. Op deze wijze is er niet veel ruimte tot discussie over de omvang van de schade, de oorzaak en het feit of de schade door de werkzaamheden is veroorzaakt.
Wat nu als dit niet is gebeurd en er wel schade aan uw woonwagen is ontstaan? Van de week werd ik nog gebeld door een bewoonster die mij vertelde dat er diverse grote bomen naast haar woonwagen waren gekapt. Daarbij zouden ze de bomen om hebben laten vallen. Dit ging gepaard met enorme dreunen en trillingen van de grond en de woonwagen. De zojuist opgeknapte badkamer werd hierdoor aanzienlijk beschadigd. Op zich zou een dergelijke zaak eenvoudig op te lossen moeten zijn. We zien echter vaak dat partijen elkaar de bal toespelen en dat niemand zich verantwoordelijk voelt om dit op te lossen. Het is dan van belang dat u uw claim goed kunt onderbouwen: zijn er getuigen, kunt u aantonen dat de badkamer net nieuw was en dat een en ander ook deskundig is aangelegd.
Mocht u er niet uitkomen dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

Bron: Wiel 7-2013

Reacties

  1. Wat te doen bij een verzakt rioolstelsel onder de woonwagen en woonwagenstandplaats?

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.