Schuldsanering: wanneer kom ik voor de Wsnp in aanmerking?

Gepubliceerd op 31 augustus 2018 door redactie Het Wiel

U komt in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), als u eerst via een minnelijk schuldentraject heeft geprobeerd uw schulden op te lossen. Via een procedure bij de rechtbank kunt u de rechter verzoeken om toelating tot de Wsnp. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

De voorwaarden om toegelaten te kunnen worden tot Wsnp zijn:

  • U kunt uw schulden niet meer zelf regelen (problematische schulden);
  • U bent in de voorgaande vijf jaar ‘te goeder trouw’ geweest en heeft niet bewust schulden gemaakt. Hierbij moet u denken aan fraude, een misdrijf of onverantwoordelijk gedrag;
  • U heeft geprobeerd uw schulden te regelen via een schuldhulpverleningstraject en er is een verklaring afgegeven dat dit traject mislukt is;
  • U zit niet in de Wsnp en heeft hier de afgelopen 10 jaar niet in gezeten;
  • U zult de verplichtingen nakomen van de Wsnp en uw best doen zo veel mogelijk te verdienen.

Als u niet voldoet aan de toelatingseisen, kan de rechtbank het verzoek tot toelating Wsnp toch toewijzen, als blijkt dat u de oorzaken van de problemen onder controle heeft gekregen.

Voortraject

Het is van belang dat u, voordat u in een wettelijke schuldregeling kunt worden opgenomen, eerst alles geprobeerd hebt om de schulden zelf op te lossen al dan niet met hulp van de schuldhulpverlening. In dit traject wordt er gekeken of de schuldeisers bereid zijn een regeling te treffen en dan kan het zo zijn dat er een krediet wordt aangevraagd om de schulden op te lossen. U heeft dan nog slechts met één schuld te maken en niet meer met allemaal verschillende schuldeisers.

Tijdig aan de bel trekken

Het is vooral belangrijk om snel aan de bel te trekken zodra u ziet aankomen dat u in betalingsproblemen komt. Bel de verhuurder op als u de huur tijdelijk niet kunt betalen. Wacht niet totdat er drie maanden achterstand is ontstaan. Dan is het al snel te laat om een en ander nog op te lossen.

Huurschulden en ontruiming

Tegenwoordig zijn de verhuurders steeds meer bereid huurschulden op te lossen in plaats van de huurder er na een achterstand van drie maanden te ontruimen. Mocht het toch zover zijn en er ligt al een uitspraak van de rechter dat u de woonwagen en standplaats moet verlaten dan kan een aanvraag voor de WSNP u soms nog redden. Volgens de wet komt er dan een moratorium, zeg maar pas op de plaats, en kunnen ze de ontruiming zes maanden aanhouden. In die tijd moet u dan wel alles op alles zetten om uw schulden te regelen. Meestal valt u dan in de WSNP. U krijgt dan een bewindvoerder die u daarbij gaat helpen.

Beslagvrije voet

Tot voor kort kon het wel eens gebeuren dat verschillende deurwaarders op het inkomen beslag legden waarbij er dan u te weinig geld overbleef om van te leven. Dat mocht niet want er is een beslagvrije voet waaraan de deurwaarders zich moeten houden. Een beslagvrije voet houdt in dat je een bepaalt inkomen minimaal moet overhouden om van te kunnen leven. Er komt hiervoor een nieuwe wettelijke regeling waarin dit beter zal worden geregeld. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet geheten. De beslagvrije voet voor een alleenstaande is nu 884 euro en voor gezinnen is dat 1357 euro.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

* Dit artikel werd eerder geplaatst in Wiel 1-2017

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.