Standplaats opgeheven, wat kun je doen

Gepubliceerd op 21 mei 2014 door redactie Het Wiel

Ik word regelmatig gebeld met de vraag: Bij ons komt een standplaats vrij maar deze wordt direct opgeheven, mag dat zomaar? Zoals bij veel vragen is ook in dit geval een antwoord niet eenvoudig. Wel kan ik zeggen dat er juridisch vaak niet veel aan te doen is. U moet het vergelijken met een oude volksbuurt waar de huizen gesloopt worden en op dezelfde plek veel minder, maar bijvoorbeeld wel grotere woningen terugkomen. Of zelfs iets geheel anders. Wat kun je als individuele burger hier tegen doen? Meestal sta je met lege handen. Voordat een gemeente of woningbouwvereniging een plan als dit door kan zetten moet er wel iets gebeuren. Meestal moet het bestemmingsplan veranderd worden. Daarvoor gelden dan procedures waarin u zich eventueel kunt mengen met uw bezwaren. U moet dan wel rechtstreeks in uw eigen belang getroffen worden, dus niet in het belang van een ander. Dat is nog niet eenvoudig.

Ontheffing

In enkele gevallen kan het zo zijn dat in de Huisvestingsverordening een bepaling is opgenomen waarin staat dat voor het opheffen van een standplaats (onttrekken van woonruimte aan de woningvoorraad) een ontheffing van Burgemeester en wethouders nodig is. Er moet dan dus een huisvestingsverordening zijn én in die verordening moet staan dat een ontheffing nodig is. In die gevallen kunt u bezwaar maken bij de gemeente tegen het opheffen van een standplaats. En uiteindelijk de zaak voorleggen aan de bestuursrechter.

Geleidelijk verminderen

Er zijn voorbeelden waarbij het is gelukt de plannen van de gemeente tegen te houden en een woonwagencentrum te behouden. Als de gemeente of woningbouwvereniging besluit om de standplaatsen geleidelijk aan te verminderen, dan wordt het al een stuk moeilijker je hier met succes tegen te verzetten. Ik ken nog geen procedures door huurders tegen de verhuurder omdat de naastgelegen standplaats niet langer verhuurd wordt. Als de verhuurder hier een mooie tuin of groenstrook van maakt, dan zal het moeilijk zijn je te verzetten omdat er sprake zou zijn van gemis aan huurgenot of een gebrek aan het gehuurde. Als er sprake is van braakliggende stukken met onkruid of ander soort overlast, dan denk ik dat u de verhuurder hier met succes op kunt aanspreken. Maar u kunt de verhuurder niet dwingen de standplaats weer te verhuren.
Dat zal via andere wegen moeten gebeuren. U zult zich dan tot het bestuur of de Raad van toezicht van de woningbouwvereniging kunnen wenden en via overleg proberen het tij te keren.

Gemeenteraad

U kunt waarschijnlijk beter de politiek benaderen en wel de gemeenteraad. De gemeente houdt toezicht op de woningbouwverenigingen voor wat betreft de sociale huursector. Dat zijn de woningen en standplaatsen onder een bepaalde huurprijs. De gemeente dient er op toe te zien dat aandachtsgroepen door de woningbouwverenigingen voldoende bedeeld worden. Volgens de Rijksoverheid zou iedere gemeente een kernvoorraad aan huurstandplaatsen en huurwagens moeten hebben. De meeste gemeenten hebben het woonwagenbeleid echter overgedragen aan de Woningbouwverenigingen. Er bestaat dan ook geen enkele sanctie als dit niet gebeurd.

De gemeenteraad en het bestuur van de gemeente kunnen wel druk uitoefenen op de woningbouwvereniging(en) om toch nog standplaatsen aan te leggen en huurwagens te blijven verstrekken. Woningbouwverenigingen zijn voor het kunnen bouwen van woningen veelal afhankelijk van de gemeente. De grond is vaak van de gemeente en de gemeente moet bouwvergunningen verstrekken en bestemmingsplan veranderen. Kortom de gemeente kan wel wat voor elkaar krijgen als ze dat wil. U moet dan proberen de gemeente zover te krijgen.

Maak standpunt duidelijk

U kunt de politieke partijen die deel uitmaken van de gemeenteraad gewoon op internet vinden met de namen van de raadsleden en alle verdere gegevens. Maak een afspraak met de partijen en maak uw standpunt duidelijk. Onderbouw uw standpunt met feiten. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen staan op de wachtlijst, hoeveel standplaatsen zijn er? Kijk naar andere plannen voor de bouw van woningen. Als er 2000 woningen gebouwd gaan worden dan is het niet zo onredelijk om ook twee standplaatsen aan te leggen. Vaak worden de kosten naar voren gebracht als argument dat een standplaats te duur is in de aanleg in vergelijking met de bouw van een woning. Is dat wel zo? Is er dan een mogelijkheid om de standplaatsen te kopen? Zijn er alternatieve huisvestingsvormen zodat er wel in familieverband gewoond kan blijven worden? Kortom wees creatief en denk mee.

In veel gemeenten zijn er regelingen voor burgers die graag een bepaald punt op de politieke agenda geplaatst willen zien. Soms heet dit een burgerinitiatief en soms een referendum. In sommige gemeente kun je ook voor de vergadering inspreken. Een gemeenteraad is meestal opgesplitst in commissies. U moet de mensen hebben van de commissie ruimtelijke ordening/wonen. Daar moet u beginnen om later te eindigen bij de gemeenteraad.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

Bron: Wiel 5-2012

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.