Uitsterfbeleid; hoe nu verder

Gepubliceerd op 20 januari 2022 door de redactie

De meeste lezers zullen nu wel op de hoogte zijn van het nieuwe beleid van onze regering als het gaat over de woonwagenstandplaatsen. Beleid is papier en dat is geduldig. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat er in uw gemeente standplaatsen gebouwd gaan worden of opgeheven standplaatsen weer terugkomen of geblokkeerde standplaatsen opnieuw verhuurd gaan worden? Dagelijks word ik gebeld met deze vragen. Ik zal proberen tips te geven wat u in de verschillende situaties kunt doen.

Algemeen

In principe is het in heel Nederland zo dat gemeenten afspraken moeten maken met de woningbouwverenigingen over het huisvestingsbeleid. In veel gevallen worden de huurders ook betrokken bij zo’n overleg. Omdat er vaak maar een paar huurders zijn die een woonwagenstandplaats huren, zijn die meestal niet vertegenwoordigd bij die overleggen.

Het is dan ook handig om contact te zoeken met vertegenwoordigers van de huurders in uw gemeente en uw stem daar te laten horen. De gemeente zullen, naar aanleiding van het nieuwe rijksbeleid, nieuwe afspraken moeten maken over de aantallen standplaatsen die aangelegd en/of weer verhuurd moeten worden. Dat is het begin van een verbetering in de positie van woonwagenbewoners.

Standplaatsen zijn geblokkeerd

Dit lijkt mij de eenvoudigste situatie om aan te pakken. De minister schrijft dat geblokkeerde standplaatsen, als er behoefte bestaat, weer verhuurd zouden moeten worden. Een probleem hierbij is wel dat de minister er niet over gaat of de standplaatsen weer verhuurd worden of niet, althans niet rechtstreeks. Het is dan zaak de gemeente en/of de woningbouwvereniging ervan te overtuigen dat deze plaatsen gewoon weer verhuurd moeten gaan worden. Ga het gesprek aan met de gemeente en/of de woningbouwvereniging en schrijf hen aan. Schrijf je in als standplaatszoekende en laat van je horen.

Standplaatsen opgeheven

In veel gemeenten zijn woonwagenstandplaatsen planologisch opgeheven. De gemeente heeft dan het bestemmingsplan veranderd en de woonwagenlocatie vervangen door een andere bestemming, zoals groen of verkeer. Er kunnen dan niet zomaar weer standplaatsen aangelegd worden. Eerst moet dan het bestemmingsplan weer aangepast worden en dat zijn vrij langdurige procedures. In dat soort zaken moet u de gemeenteraad aanschrijven en vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.

Geen standplaatsen

Er zijn gemeenten waar geen standplaatsen zijn of waar deze al tijden geleden opgeheven zijn en er zijn ook gemeenten waar al vele jaren geen standplaatsen zijn bijgebouwd.

In deze gemeenten moet alles opnieuw beginnen. De gemeenteraad moet besluiten om weer standplaatsen te gaan aanleggen, en dat de woningbouwverenigingen deze standplaatsen gaan aanleggen en verhuren of verkopen. De bewoners moeten dan eerst in overleg met de gemeente en vragen hun beleid te herzien.

Kraken?

De laatste tijd worden er her en der lege standplaatsen gekraakt om aandacht te vragen voor het tekort aan woonwagenstandplaatsen. Het kan zo zijn dat zo’n actie als signaal goed kan werken, maar het is dan wel belangrijk om zoiets goed voor te bereiden. In die zin dat je eerst probeert met de gemeente en/of woningbouwvereniging in gesprek te raken over de mogelijkheid de standplaatsen weer te verhuren. Je moet je inschrijven bij die gemeente als belangstellende voor een standplaats. Als er wachtlijsten zijn, dan is het belangrijk om erover na te denken hoe hier mee om te gaan. Het zijn spannende tijden in woonwagenland…

Voorbeeldbrief

Sjoerd Jaasma heeft een voorbeeldbrief geschreven, die u naar de gemeenteraad kunt sturen. U hoeft de brief alleen nog maar aan te passen aan uw eigen situatie. De brief is ook te downloaden via de Facebookpagina van Sjoerd Jaasma en via de website van Het Wiel.

Door:  Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

*Dit artikel is eerder verschenen in Het Wiel 5-2018.

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.