Woonwagen en bestemmingsplan

Gepubliceerd op 21 mei 2014 door redactie Het Wiel

Op het gebied van de ruimtelijke ordening, zeg maar de manier waarop in Nederland de grond wordt verdeeld in diverse functies, is veel veranderd. De ruimtelijke ordening bepaalt waar gewoond mag worden, waar gewerkt en waar gerecreëerd kan worden. Ook worden gebieden aangewezen als natuurgebied of agrarisch gebied. Voor de omgeving waarin we wonen is dat dus heel belangrijk. De ruimtelijke ordening van ons land wordt in drie delen bepaald. Het Rijk zet de grote lijnen uit voor heel Nederland, de Provincie op provinciaal niveau en de gemeente bepaalt wat er mag gebeuren op lokaal niveau.

Bestemmingsplan

Voor u als bewoner is de gemeente dus het belangrijkst. Daar wordt via bestemmingsplannen bepaald wat er precies mag gebeuren op het woonwagencentrum. Onder de nieuwe wetgeving zijn verschillende zaken veranderd. Zo is een bestemmingsplan nog maar 10 jaar geldig onder de nieuwe wetgeving. De procedure voor een bestemmingsplan is aanzienlijk verkort, van 58 weken naar 22-24 weken. Er zijn nu inspraakbijeenkomsten voordat er een ontwerp wordt vastgesteld. Na de inspraak komt er een ontwerpbestemmingsplan waarop u uw mening officieel kunt geven. U kunt, als u het niet eens bent met het nieuwe bestemmingsplan, in beroep gaan bij de rechtbank en daarna nog in hoger beroep bij de Raad van State.

Wagen verbouwen

Veel mensen bellen mij omdat zij van de gemeente hun woonwagen niet mogen veranderen. Meestal wil men in de breedte en de hoogte verbouwen. Vaak is dat het moment dat de bewoner geconfronteerd wordt met het bestemmingsplan. Dan pas wordt duidelijk hoe belangrijk een bestemmingsplan is. Het bestemmingsplan is wet. Als daar staat dat de woonwagen niet hoger mag zijn dan 5 meter, dan is dat zo en kan hiervan slechts met medewerking van de gemeente worden afgeweken. Als de gemeente dit niet wil, is het onmogelijk om hoger te bouwen.
Het is dus van groot belang dat u in de gaten houdt of de gemeente het bestemmingsplan wil veranderen en hoe ze dat willen doen. Als er nog een heel oud bestemmingsplan ligt, zal de gemeente dit binnenkort gaan veranderen. Het is zaak hier goed op te letten. U kunt dan gaan lobbyen bij de gemeente voor een hoger toegestane hoogte of breedte.

Projectbesluit

De gemeente kan afwijken van het bestemmingsplan. Er moet dan een projectbesluit genomen worden. De gemeente is echter vrij in het wel of niet nemen van een dergelijk besluit. Als de gemeente niet mee wil werken, is het vrijwel onmogelijk dit af te dwingen. U kunt een projectbesluit wel uitlokken door een bouwvergunning, tegenwoordig omgevingsvergunning genoemd, aan te vragen. De gemeente zal dan, als de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, moeten onderzoeken of zij bereid is een projectbesluit te nemen.

Omgevingsvergunning

De nieuwe wet Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in op 1 oktober 2010 in werking getreden. De bedoeling van deze wet is om veel verschillende soorten vergunningen onder één en hetzelfde stelsel te brengen. Alles wordt ook digitaal zodat u de vergunning vanuit de wagen zou kunnen aanvragen. Veel is al digitaal beschikbaar. Zo zijn bijna alle bestemmingsplannen via het internet – http://www.ruimtelijkeplannen.nl – te raadplegen door gewoon uw adres in te typen. Onder deze Wabo valt nu dus ook de vroegere bouwvergunning. Voor alle zaken geldt nog steeds dat het verstandig is, voordat u gaat verbouwen, langs te gaan bij de gemeente en u goed te laten informeren over de mogelijkheden. Dat voorkomt een hele hoop gedoe achteraf.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

Bron: Wiel 1-2012

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.