WOZ-waarde woonwagen

Gepubliceerd op 21 mei 2014 door redactie Het Wiel

Velen zullen al te maken gehad hebben met de WOZ (Wet waardering onroerende zaken). De WOZ is in 1994 ingevoerd om de waarde van alle onroerende zaken in Nederland vast te stellen. Op basis van de WOZ-waarde  berekent de overheid vervolgens diverse soorten belastingen.  De WOZ wordt gebruikt om de onroerende zaakbelasting (OZB) vast te stellen. De belastingdienst gebruikt de WOZ  voor de hoogte van het eigen woningforfait, dat is het optellen van een bepaald percentage van de waarde bij het inkomen. De WOZ wordt ook gebruikt voor waterschapsbelasting, milieubelastingen en dergelijke. En bij erfenissen wordt de WOZ-waarde aangehouden om te bepalen hoeveel successierechten nabestaanden moeten betalen.

WOZ-aanslag

U ontvangt een aanslag van de gemeente om belasting te betalen omdat u een eigen woonwagen heeft. Mensen die een eigen huis hebben ontvangen die ook. Hoeveel je moet betalen hangt af van de waarde waarop de gemeente de wagen getaxeerd heeft. Voor woningen wordt daarbij vaak gekeken naar de gemiddelde prijs die de afgelopen periode is betaald voor een soortgelijk huis in de omgeving. Op de WOZ-beschikking staat dan precies met welke woningen is vergeleken en wat de verkoopprijs van die woningen was. Toch is ieder jaar weer veel discussie over de waardevaststelling. Immers het ene huis is het andere niet en hoe is omgegaan met de waardedaling van de afgelopen tijd? Vaak worden dan ook bezwaarschriften ingediend tegen de WOZ-waarde, en regelmatig met succes. Zoals gezegd: de WOZ wordt gebruikt voor veel verschillende belastingen. En als de WOZ te hoog is betekent het dat al deze belastingen te hoog zijn.

De waarde

Woonwagens worden ook steeds vaker aangeslagen en er wordt dan een WOZ-waarde toegekend. Deze waarde krijgt u toegestuurd per brief. Dat is een besluit en als u het niet eens bent met de hoogte moet u binnen 6 weken bezwaar maken. Als u dat niet doet dan staat deze waarde voor de komende tijd vast en kunt u daar niets meer tegen doen. Let dus op als u een dergelijke brief krijgt en maak tijdig bezwaar.

De taxatie

Voor woonwagens kan de overheid (nog) geen gebruik maken van hetzelfde systeem als bij huizen. Er zijn simpelweg geen gegevens waarmee ze kunnen vergelijken. Hoewel woonwagens op standplaatsen volgens de overheid onroerend goed zijn, gelden de regels van eigendomsoverdracht niet. Als je een huis wilt kopen, kun je alleen eigenaar worden als het huis via een notaris wordt overgedragen. De koopprijs wordt dan ingeschreven in het kadaster. Dit geldt niet voor woonwagens en dus is niet bekend welk bedrag voor een wagen is betaald.
De waarde van woonwagens wordt daarom getaxeerd door een taxateur. Daarvoor heeft de overheid al enige jaren de Taxatiewijzer woonwagens in het leven geroepen. De laatste – derde – versie dateert van mei 2011. U kunt deze taxatiewijzer vinden op internet. Gewoon intypen Taxatiewijzer woonwagens 2011. Er zijn in deze taxatiewijzer een paar veranderingen die voor u van belang kunnen zijn.
De manier waarop de waarde van een woonwagen wordt vastgesteld, is veranderd. Eerder nam een woonwagen elk jaar gelijkmatig in waarde af. Nu is het zo dat  in het eerste jaar  wat meer wordt afgeschreven, en in de jaren daarna elk jaar wat minder.  Dit heet ook wel degressief afschrijven. Voor deze manier van waardebepaling is het nodig dat het bouwjaar van de woonwagen wordt vastgesteld. In de taxatiewijzer worden heel veel verschillende types woonwagen onderscheiden. Nieuwprijzen zijn opgenomen en omgezet in m2 prijzen per soort woonwagen. Als u een waardebeschikking ontvangt dan kunt u zelf opzoeken of deze enigszins klopt. Zo niet maak dan bezwaar.
Wat ook veranderd is, is dat woonwagens in 20 jaar worden afgeschreven in plaats van 26 jaar.
Heeft u een uitkering onder de wet werk en bijstand dan moet u er rekening mee houden dat u niet te veel eigen vermogen mag hebben. Als uw woonwagen al dan niet inclusief standplaats meer waard is dan ongeveer 45.000 euro, dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering. Deze zal dan omgezet worden in een lening. De ervaring leert dat het loont om bezwaar te maken omdat gemeenten nog wel eens fouten maken in die procedures.

Laatste nieuws taxatie standplaats

Het gerechtshof van Den Bosch heeft op 13 januari van dit jaar bepaald dat de waardebepaling van een standplaats op 50% moet liggen van een woningbouwkavel in dezelfde wijk. Als u het niet eens bent met de waardepaling van de gemeente kunt u een beroep doen op deze uitspraak.

door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken

Bron: Wiel 2-2012

Reacties zijn gesloten.

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.