College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Zij ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en oordeelt in individuele gevallen of iemand gediscrimineerd is. Ook doet het College onderzoek, geeft advies en voorlichting en rapporteert elk jaar over de situatie in Nederland op het gebied van mensenrechten.
Het College heeft zich, sinds zij de taken heeft overgenomen van de Commissie Gelijke Behandeling, verschillende keren gebogen over zaken die zijn voorgelegd door woonwagenbewoners. Vaak met als uitkomst dat er sprake is van discriminatie. 

 

 

Public Interest Litigation Project

Het Public Interest Litigation Project (PILP) is een project van het NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten). Via het PILP probeert het NJCM schendingen van mensenrechten aan te pakken in de rechtszaal. Het PILP zet zich ook in om de mensenrechten van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland te beschermen. Dat doet zij via het voeren van juridische procedures, onderzoek, het delen van informatie en geven van adviezen. 

Woonwagenwijzer

W13_1_eenmeterbovenmaaiveld_egelshoekWoonwagenwijzer is een initiatief van Bram van Duinen, zelfstandig adviseur woonwagenbeleid met bijzondere belangstelling voor de ontwikkeling van huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners.
Bram van Duinen is sinds 1977 in verschillende organisaties lokaal, provinciaal en landelijk betrokken geweest bij de huisvestingsproblematiek van woonwagenbewoners. Hij is ook bestuurslid  bij Het Wiel. 


Meer weergeven »

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.