Het Wiel 2022-2

Eindelijk weer thuis in de woonwagen in Mill en Sint Hubert

Met de oplevering van vijf nieuwe woonwagens heeft de - op 1 januari dit jaar ontstane -gemeente Land van Cuijk op 18 maart een eerste stap gezet in het herstel van de huisvesting van woonwagenbewoners. De al jaren leegstaande vijf standplaatsen in Mill en Sint Hubert mogen weer worden bewoond. Daarmee telt het dorp als vanouds weer zes woonwagenstandplaatsen. 

 

Hoe gaat het nu met…Carel Peeters

Hij heeft een passie voor wiskunde, en door zijn succesvolle wetenschappelijke carrière kreeg Carel Peeters een ander leven dan hij zich als kind kon voorstellen. Het was voor hem geen weg die alleen maar gemakkelijk was, maar hij heeft een manier gevonden om twee werelden in zichzelf te verenigen. Carel Peeters is getrouwd en heeft drie jonge kinderen.

 

Voor de Tweede keer vijf generaties

De geboorte van een vijfde generatie; het is en blijft een bijzondere gebeurtenis. Als binnen een familie voor de tweede keer een vijfde generatie wordt geboren, en het is wederom een meisje op rij, is misschien wel sprake van een unicum in Nederland. Alie, Lien, Alie en Lien mochten het meemaken, met de geboorte van de kleine Aline op 18 maart dit jaar.

 

Een wethouder vroeg: zijn jullie al op het gas aangesloten?

Sinds 2018 is ze politiek actief voor Gemeente Belang Kampen (GBK), en sinds de verkiezingen is ze ook gemeenteraadslid. De vorming van het college is nog niet rond in Kampen, maar Eline Schmidt-Blokzijl (40) hoopt straks op een wethouderspost. Dat zal niet voor woonwagenzaken worden. ‘Dat gaat een beetje een belangenconflict opleveren, hoe graag ik het ook zou willen.’

 

Het lot van de familie Petalo en andere families uit IJsselstein tijdens WO II

In Het Wiel is de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan de vervolging van Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder meer in de serie ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Maar lang niet alle verhalen zijn al verteld. En gaandeweg duikt steeds weer nieuwe informatie op. Zo ook over het lot van de familie Petalo en andere families uit IJsselstein. De historische kring IJsselstein en cultureel antropoloog en onderzoeker Peter Jorna deden beiden nader onderzoek naar de gebeurtenissen in het dorp en beschreven hun bevindingen. Aan de vooravond van 4 en 5 mei het verhaal van de ‘zigeuners’ in IJsselstein. 

 

Sterra Kuijpers, Europees kampioen kickboksen

Reizigers en sport, het blijkt vaak een goede combinatie. Vooral in vechtsporten en voetbal zien we veel talent. In ‘Tonny zoekt Talent’ gaat Tonny Pruijmboom op zoek naar reizigers met een passie voor sport, van opkomend talent tot gevestigde naam. Van vechtsport tot darten en van voetbal tot wielrennen. Deel 2:  Sterra Kuijpers uit Cuijk, Europees kampioen kickboksen.

 

Herinnering in beeld

Een foto alleen kan veel zeggen, maar lang niet altijd alles. Een sip kijkend jongetje in armoedige omstandigheden op, zo wijst het uithangbord uit, ‘woonwagenkamp Dieren’. Moet je als kijker medelijden krijgen met dit jongetje? Echt niet, zegt Henky Donkervoort. ‘Ik heb er een hele mooie tijd gehad!’ 

 

En verder

  • Vrouwelijk ondernemerschap: Uitvaartbegeleiding Christina
  • Nieuws van de VSRWN: De verhoudingen op de woning- versus woonwagenmarkt
  • Hendrikje krijgt een nieuwe huurwoonwagen!
  • Opgemerkt: Podcast Domme vragen bestaan wel, over woonwagenbewoners
  • Nieuws Kort

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Wiel 2021-3

Nauwelijks extra woonwagenstandplaatsen aangelegd

Minister teleurgesteld

De afgelopen jaren zijn er nauwelijks extra woonwagenstandplaatsen aangelegd. Ook hebben nog weinig gemeenten woonwagenbeleid. Dat is de weinig verrassende uitkomst van de Herhaalmeting Woonwagenstandplaatsen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Kajsa Ollongren teleurgesteld te zijn over de uitkomsten. Ze wil gemeenten gaan stimuleren om meer standplaatsen aan te leggen voor bewoners van woonwagens. Te weten: woonwagenbewoners, Roma, Sinti, kermisexploitanten en circusartiesten.

Wegwijzer woonwagenbeleid wijst gemeenten de weg 

Hoe inventariseer je de behoefte aan woonwagenstandplaatsen? Hoe pak je uitbreiding van het aantal standplaatsen aan? Wie heeft welke verantwoordelijkheid en hoe betrek je de mensen om wie het gaat bij de plannenmakerij? Op die en nog veel meer vragen geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitleg in de Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Het is een praktische handleiding waarmee elke gemeente die nog worstelt met woonwagen- en standplaatsenbeleid meteen aan de slag kan.

Hoe gaat het nog met... Matheu Hinzen!

Als ik hem voor dit interview aan de telefoon heb, is hij op weg naar de studio om een nieuwe single op te nemen. Best bijzonder voor een vijftienjarige, maar Matheu Hinzen heeft, jong als hij is, al een heel scala aan bijzondere prestaties op zijn naam staan. 
Foto: Viking Entertainment

 

Beer sliep nog nooit in zijn nieuwe woonwagen

Veertien jaar lang heeft Beer van Susteren gewacht om terug te keren op woonwagencentrum Molenzicht in Heythuysen. September vorig jaar kreeg hij de sleutel van de gloednieuwe woonwagen. Zielsgelukkig, want zijn zoon en dochter konden de twee andere nieuwe woonwagens huren. Maar als we er gaan kijken, is meteen duidelijk dat ze niet worden bewoond. Er zijn geen erfafscheidingen, er staat geen parasol of tuintafel buiten en met het warme juniweer ook geen zwembadje, zelfs geen kinderfietsje. Wat is hier aan de hand? 
Foto: Peter Schols/De Limburger

Minister Ollongren beantwoordt kamervragen over prangende kwesties voor bewoners van woonwagens

Op de valreep nog nieuws vanuit het Binnenhof. Minister Ollongren gaat in gesprek met het Platform Hypotheken en met verzekeraars om de problemen met hypotheken en verzekeringen voor bewoners van woonwagens te bespreken. Dat en meer heeft de minister 7 juli laten weten in antwoord op kamervragen die Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) heeft gesteld. Omdat het kamerlid relevante kwesties aansnijdt, het volledige antwoord van de minister in dit Wiel. 

En verder:

Noodkreet: Help onze Bennie

Geldzaken - veranderingen per 1 juli

Column - De karavaan is weg

Nieuws van de VSRWN en VBWN

Foto’s van lezers: Hoera een nieuwe woonwagen!

 

 

Het Wiel 2020-6

De uitbreidingsplannen van gemeenten

In het vorige Wiel besteedden we aandacht aan het onderzoek dat de NOS onder alle gemeenten heeft gehouden naar woonwagenbeleid. Uit dat onderzoek van juni dit jaar bleek dat nog maar zo’n 40 van de 182 gemeenten, die aan het onderzoek meededen, plannen hebben voor uitbreiding. Het Wiel hield een rondje langs een aantal van deze ‘goede voorbeeld-gemeenten’. Hoeveel extra standplaatsen komen er, hoe pakken gemeenten het aan, en wanneer is het klaar?

Samen aan de slag met uitbreiding in Noordoost-Brabant

In de regio Noordoost-Brabant pakken ze het anders aan. Daar hebben 17 gemeenten de handen ineen geslagen om te komen tot gezamenlijk nieuw woonwagenbeleid. Achterliggende gedachte is om de uitbreiding van standplaatsen en het wonen in familieverband beter te kunnen faciliteren. In het ‘Handelingsperspectief Woonwagenbeleid Noordoost-Brabant’, staat hoe dat moet gebeuren. 

Uitbreiding standplaatsen laat op zich wachten

Het vlot nog niet met de beoogde uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in ons land. Zo’n veertig gemeenten hebben plannen voor uitbreiding, maar liefst zestig gemeenten zeggen (voorlopig) geen extra standplaatsen te willen aanleggen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat de NOS halverwege dit jaar onder alle gemeenten heeft gehouden. De redactie van Het Wiel mocht de resultaten inzien.

De strijd om standplaatsen

Wat schaars is, wordt vaak om gevochten. Dat geldt ook voor standplaatsen voor woonwagens. In veel gemeenten is er een tekort en de wachtlijsten zijn vaak ondoorzichtig. In Rotterdam lopen daarom nu twee rechtszaken. Eén aangespannen door bewoners, en een door de gemeente.

Een containerwoning voor Nikita

Nikita Holzken gaat verhuizen. Een grote verhuiswagen zal er niet komen, want ze verkast naar de overkant van de woonwagenlocatie aan de Borneolaan in Eindhoven. Zij en haar vriend gaan naar een zogenoemde jongerenwoning, Dat het een tijdelijke oplossing is, vindt ze niet erg. Want ze hoopt dat ze later een standplaats krijgt toegewezen. Het liefst op de locatie aan de Borneolaan.

Fotoserie ‘Wachten op een wonder’

Als kind zat Marijke Stroucken bij een meisje uit de wagen in de klas. Het was haar eerste kennismaking met de woonwagencultuur. Maar veel wist ze daar eigenlijk niet vanaf, realiseerde ze zich later. Ze besloot dit jaar met de fotocamera het land in te trekken en legde de strijd voor meer standplaatsen van woonwagenbewoners vast. In beeld, met begeleidende tekst. In dit Wiel een selectie uit de bijzondere serie Wachten op een wonder. De titel slaat op het tekort aan standplaatsen in het land. 

Steef en Danielle willen weer de wagen in

Danielle van Boekel (34) en Steef Meerts (45) zitten in de woonwagen van de moeder van Danielle op een kleine locatie met zeven wagens. Danielle is een van de inwoners van Haarlem die de woonwagen gedwongen heeft ingeruild voor een huis. Reden: Haarlem voert een stilstandbeleid - geen uitbreiding van standplaatsen voor woonwagens. Maar daar komt nu verandering in, mede dankzij de strijd van Steef en Danielle en dankzij het nieuwe beleidskader van minister Ollongren, waarin staat dat gemeenten (ex-)bewoners van woonwagens niet mogen discrimineren.

“Het maakt ons niet uit waar het komt, als het er maar komt”

Zo’n veertig kilometer verderop in het, eveneens Noord-Hollandse, Purmerend hebben bewoners ook bij de gemeente aangeklopt. Daar hebben elf jongeren, van 22 jaar tot dertig plus, de handen ineengeslagen. Een van hen is de 22-jarige Marcel. Met zijn vrouw en twee kleine kinderen (van twee en drie) woont hij alweer enige maanden in een caravan op de woonwagenlocatie aan de Veenweidestraat. Wegens gebrek aan standplaatsen.

Sterk staan in onderhandelingen met de gemeente

Om sterker te staan in onderhandelingen met de gemeente hebben de bewoners van de grootste woonwagenlocatie in Kampen, de Wielstraat,  een officiële huurdersvereniging opgericht. De vereniging gaat zich inzetten voor de belangen van alle bewoners van de zeven woonwagenlocaties in Kampen, in totaal ruim zeventig standplaatsen. Eerste doel ook hier: uitbreiding voor de kinderen. Verder staat de (brand)veiligheid op het prioriteitenlijstje van de vereniging, en een geschil met de gemeente over schades aan woonwagens.

In Apeldoorn hebben de woonwagenbewoners de handen ineen geslagen met de kermisexploitanten. Een, voor zover bekend, uniek samenwerkingsverband. Midden mei organiseerde de projectgroep alvast een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst. Doel van de avond: uitleg geven over een onderzoek, dat inmiddels in gang is gezet, naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in Apeldoorn. Als de uitkomsten bekend zijn, gaan woonwagenbewoners, kermisexploitatenten en gemeente weer om tafel.

 

Vrouwen Emmen slaan handen ineen voor meer standplaatsen en huurwagens

Vijf vrouwen in Emmen hebben midden 2018 de handen ineengeslagen. Hun doel: het gesprek met de gemeente aangaan voor meer plekken op De Ark. Herfst vorig jaar is hun bewonerscommissie, genaamd Werkgroep de Rolleman, officieel van start gegaan. Er is ingesproken in de raadsvergadering, en er zijn inmiddels gesprekken met de wethouder geweest. Allemaal in een positieve sfeer, zegt mede-initiatiefneemster Marie. “En het ziet ernaar uit dat er uitbreiding komt. Met dertig nieuwe plekken.”


Meer weergeven »

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.