Het Wiel 2022-2

Eindelijk weer thuis in de woonwagen in Mill en Sint Hubert

Met de oplevering van vijf nieuwe woonwagens heeft de - op 1 januari dit jaar ontstane -gemeente Land van Cuijk op 18 maart een eerste stap gezet in het herstel van de huisvesting van woonwagenbewoners. De al jaren leegstaande vijf standplaatsen in Mill en Sint Hubert mogen weer worden bewoond. Daarmee telt het dorp als vanouds weer zes woonwagenstandplaatsen. 

 

Hoe gaat het nu met…Carel Peeters

Hij heeft een passie voor wiskunde, en door zijn succesvolle wetenschappelijke carrière kreeg Carel Peeters een ander leven dan hij zich als kind kon voorstellen. Het was voor hem geen weg die alleen maar gemakkelijk was, maar hij heeft een manier gevonden om twee werelden in zichzelf te verenigen. Carel Peeters is getrouwd en heeft drie jonge kinderen.

 

Voor de Tweede keer vijf generaties

De geboorte van een vijfde generatie; het is en blijft een bijzondere gebeurtenis. Als binnen een familie voor de tweede keer een vijfde generatie wordt geboren, en het is wederom een meisje op rij, is misschien wel sprake van een unicum in Nederland. Alie, Lien, Alie en Lien mochten het meemaken, met de geboorte van de kleine Aline op 18 maart dit jaar.

 

Een wethouder vroeg: zijn jullie al op het gas aangesloten?

Sinds 2018 is ze politiek actief voor Gemeente Belang Kampen (GBK), en sinds de verkiezingen is ze ook gemeenteraadslid. De vorming van het college is nog niet rond in Kampen, maar Eline Schmidt-Blokzijl (40) hoopt straks op een wethouderspost. Dat zal niet voor woonwagenzaken worden. ‘Dat gaat een beetje een belangenconflict opleveren, hoe graag ik het ook zou willen.’

 

Het lot van de familie Petalo en andere families uit IJsselstein tijdens WO II

In Het Wiel is de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan de vervolging van Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder meer in de serie ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Maar lang niet alle verhalen zijn al verteld. En gaandeweg duikt steeds weer nieuwe informatie op. Zo ook over het lot van de familie Petalo en andere families uit IJsselstein. De historische kring IJsselstein en cultureel antropoloog en onderzoeker Peter Jorna deden beiden nader onderzoek naar de gebeurtenissen in het dorp en beschreven hun bevindingen. Aan de vooravond van 4 en 5 mei het verhaal van de ‘zigeuners’ in IJsselstein. 

 

Sterra Kuijpers, Europees kampioen kickboksen

Reizigers en sport, het blijkt vaak een goede combinatie. Vooral in vechtsporten en voetbal zien we veel talent. In ‘Tonny zoekt Talent’ gaat Tonny Pruijmboom op zoek naar reizigers met een passie voor sport, van opkomend talent tot gevestigde naam. Van vechtsport tot darten en van voetbal tot wielrennen. Deel 2:  Sterra Kuijpers uit Cuijk, Europees kampioen kickboksen.

 

Herinnering in beeld

Een foto alleen kan veel zeggen, maar lang niet altijd alles. Een sip kijkend jongetje in armoedige omstandigheden op, zo wijst het uithangbord uit, ‘woonwagenkamp Dieren’. Moet je als kijker medelijden krijgen met dit jongetje? Echt niet, zegt Henky Donkervoort. ‘Ik heb er een hele mooie tijd gehad!’ 

 

En verder

 • Vrouwelijk ondernemerschap: Uitvaartbegeleiding Christina
 • Nieuws van de VSRWN: De verhoudingen op de woning- versus woonwagenmarkt
 • Hendrikje krijgt een nieuwe huurwoonwagen!
 • Opgemerkt: Podcast Domme vragen bestaan wel, over woonwagenbewoners
 • Nieuws Kort

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Uitsterfbeleid – hoe nu verder

De meeste lezers zullen nu wel op de hoogte zijn van het nieuwe beleid van onze regering voor woonwagenstandplaatsen. Beleid is papier en dat is geduldig. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat in uw gemeente standplaatsen gebouwd gaan worden, of opgeheven standplaatsen weer terugkomen, of geblokkeerde standplaatsen opnieuw verhuurd gaan worden. Advocaat woonwagenzaken Sjoerd Jaasma geeft tips.

Nieuw beleid minister gepresenteerd

Een memorabele dag was het 12 juli 2018 voor bewoners van woonwagens. En helemaal voor vertegenwoordigers van de organisaties die zich al lange tijd sterk maken voor meer woonwagenstandplaatsen. Het langverwachte nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werd die dag in een gemoedelijke sfeer gepresenteerd. Doel van het nieuwe beleidskader: Sinti, Roma en woonwagenbewoners (inclusief kermis- en circusreizigers) beschermen tegen discriminatie bij huisvesting; hun (culturele) rechten waarborgen; en rechtszekerheid en duidelijkheid bieden.
In Het Wiel meer over het nieuwe beleidskader, wat dit in de praktijk betekent voor gemeenten en woningcorporaties, en de reacties van de organisaties van woonwagenbewoners.

 


"Als je gedetailleerder bericht, krijgen mensen toch een ander beeld"

Ze is voor zover bekend de tweede vrouw uit de wagen die is afgestudeerd als journalist. In juni behaalde Rieky (23) haar diploma aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Haar afstudeerthema: berichtgeving over woonwagenbewoners in drie landelijke kranten. “Er was nog niet eerder onderzoek naar gedaan. Dus dacht ik, dan doe ik het.”


Tweede Woonwagencultuurdag in teken van eenheid

Foto-impressie van een geslaagde Woonwagencultuurdag op 16 augustus in Hilversum. Belangrijkste nieuws deze dag: de drie organisaties van woonwagenbewoners - Behoud Woonwagencultuur in Nederland, de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland en Travellers United Nederland - hebben de handen ineen geslagen en besloten dat Sabina Achterbergh de aangewezen persoon is om op te treden als woordvoerder van alle drie organisaties.


Een indrukwekkende reis naar Auschwitz

"Vanaf mijn vroege kinderjaren ben ik opgegroeid met het feit dat veel van mijn voorouders en familie in de Tweede Wereldoorlog zijn opgepakt door de Nederlandse politie, NSB-ers en nazi's en zijn omgekomen in concentratiekampen. Als jong kind maakte ik mij boos dat er op school niets in de geschiedenisboeken stond en zei hier wat van. Dit was de vroege start van mijn actievoeren voor erkenning van onze cultuur."
Een persoonlijk verslag van een bezoek aan Auschwitz


Verder in dit Wiel
 • Woonwagenrecht: nieuw beleid minister; wat kunnen we er mee en wat kunt u zelf verder doen.
 • Jeugdsentiment en nostalgie
 • Reactie burgemeester Leerdam n.a.v. artikel 'Voetbalkooi-ellende'
 • Woningcorporatie Woonpartners Midden-Hollend stapt naar rechter vanwege weigering te verhuizen naar woonwagenwoning
 • Kraakactie tegen opgeheven standplaatsen Rotterdam
 • Uit de oude doos
 • Liefs van

Actie tegen uitsterfbeleid Capelle geslaagd

Groot was de jubelstemming 16 mei in Capelle aan den IJssel. Na nog geen dag standplaatsen kraken, waren de verantwoordelijke wethouder en directeur woningcorporatie ingegaan op de eisen van de krakers. De locatie aan de Schalijlaan, die opgeheven zou worden als ook de laatste bewoner vertrekt, wordt opnieuw verhuurd. Dat hebben de actievoerders alvast zwart op wit. Maar krijgen de bewoners, die voor hun actie ook al naar het College voor de Rechten van de Mens zijn gestapt, ook die belangrijke tweede toezegging: dat zij ook degenen zijn die straks op de vakken mogen wonen? Dat antwoord laat nog even op zich wachten...

Rijk aan de slag met aanbevelingen Nationale ombudsman

Goed nieuws van het front van de Rijksoverheid. De minister van Binnenlandse Zaken gaat, samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nieuwe handvaten ontwikkelen voor gemeenten om ervoor te zorgen dat het woonwagenbeleid niet langer indruist tegen de mensenrechten. Dat staat in een brief die minister Plasterk 15 september naar de Nationale ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens heeft gestuurd.
(foto voorpagina: Marcel van de Kerkhof)

Woonwagen Awards uitgereikt

Voor het zevende achtereenvolgende jaar vond zondag 1 oktober de Roma Pride plaats. Tien landen deden dit jaar mee. In Nederland was de organisatie in handen van de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland (VSRWN). Zij greep de Roma Pride aan om Woonwagen Awards uit te reiken aan mensen die zich hebben ingezet voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma. Onder de winnaars: voormalig minister Stef Blok van Wonen, Arnhems wethouder Wonen Geert Ritsema en journalist Felix Nijland uit Oldenzaal.
(foto: Peter Jorna)

Tik op vingers gemeente Leudal vanwege wachttijd

Een nieuwe doorbraak in de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. Kregen eerder nog alleen gemeenten en woningcorporaties het oordeel discriminatie omdat zij woonwagenstandplaatsen opheffen; nu heeft het College ook een tik op de vingers uitgedeeld aan een gemeente die woonwagenbewoners te lang laat wachten op een plek. De gemeente Leudal voert namelijk een zogenaamd stilstand beleid: het aantal standplaatsen blijft gelijk. Het gevolg daarvan, stelt het College voor de Rechten van de Mens, is dat woonwagenbewoners te lang moeten wachten op een standplaats en daardoor niet kunnen leven volgens de woonwagencultuur. En daarmee discrimineert de gemeente woonwagenbewoners.
Het College weegt in haar oordeel ook me dat de gemeente geen huurwoonwagens meer verstrekt. Wat overigens in veel gemeenten het geval is. Vrijkomende standplaatsen zijn daardoor alleen beschikbaar voor bewoners met een eigen woonwagen. Het gevolg daarvan is dat de balans tussen voorraad en behoefte alleen maar schever worden, stelt het College. Woonwagenbewoners kunnen immers geen hypotheek afsluiten om een woonwagen te kopen.

Ook de gemeente Deventer discrimineert woonwagenbewoners, omdat zij woonwagenstandplaatsen opheft en omdat zij de behoeften van woonwagenbewoners niet in kaart brengt, zoals zij dat wel doet bij bewoners van huurwoningen, oordeelde het college eind vorig jaar. 
De gemeente Deventer is inmiddels in actie gekomen en gaat niet langer standplaatsen opheffen.
Ook de gemeente Eindhoven, Wooninc en Woonstichting 'thuis hebben inmiddels officieel gereageerd op eerdere oordelen van het College voor de Rechten van de Mens.
...Lees meer in Wiel 1 van 2017. (Foto: woonwagenlocatie in Heythuysen)

Ombudsman kijkt mee over schouders college B en W

De Nationale Ombudsman heeft er geen gras over laten groeien. Het onderzoek is nog niet afgerond, of de eerste resultaten zijn al zichtbaar. In Hardinxveld-Giessendam heeft het college van B en W eind januari besloten om de zes standplaatsen aan de Rijnstraat te behouden. Na bemoeienis van de ombudsman.

Op 17 oktober vorig jaar besloot de ombudsman onderzoek te doen naar het woonwagenbeleid van gemeenten en de landelijke overheid. Via een oproep in het Wiel werd mensen gevraagd bij de ombudsman aan de bel te trekken als zij klachten hebben. Daarop kwamen meldingen over ruim 50 gemeenten binnen. De belangrijkste klachten betroffen: een tekort aan standplaatsen; geen zicht op een plek voor de jonge generatie; moeizame communicatie met de gemeente; onduidelijk beleid van de gemeente.
Het onderzoeksrapport van de ombudsman komt in maart uit. We houden u op de hoogte!

 

Weer gemeenten en woningstichtingen op vingers getikt wegens discriminatie

w16_5_oranjetip-son-en-bruegelHet College voor de Rechten van de Mens heeft opnieuw uitspraken gedaan over het opheffen van standplaatsen in gemeenten. Dit keer naar aanleiding van klachten uit Son en Breugel en Eindhoven. Beide gemeenten en twee woningstichtingen discrimineren, omdat zij woonwagenbewoning uiteindelijk onmogelijk maken, oordeelde het College.
(foto: Eindhovens Dagblad)

Oss neemt woonwagenbeleid onder de loep na oordeel discriminatie

De gemeente Oss gaat haar woonwagenbeleid onder de loep nemen. Aanleiding: de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens dat de gemeente discrimineert door een uitsterfbeleid voor woonwagenstandplaatsen te voeren. De indieners van de klacht zijn tevreden. Zij hopen dat woonwagenbewoners eindelijk gaan meetellen in Oss.


Meer weergeven »

Copyright © Het Wiel - Alle rechten voorbehouden. Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist.